کمبود پژوهش در معماری مشهد

علی حامد مقدم در خصوص رویکرد شهرداری به حفظ هویت رضوی شهر مشهد اظهار کرد: اساتید معماری و شهرسازی به کمک شهرداری بیایند و خلاء پژوهش در ایجاد سبک اسلامی و رضوی را در معماری پایتخت معنوی ایران پرکنند. وی تاکید کرد: شهرداری مشهد اجرا کننده مصوبات قانونی شورای شهر و دستگاههای بالا دستی معماری و شهرسازی کشور است. وی افزود: آنچه در اطراف حرم می بینید مصوباتی بوده که در مجاری قانونی قرار گرفته و شهرداری مشهد اجراکننده بود و البته در اجرا شهرداری جایگاه تخصصی خود را لحاظ می کند.

حامد مقدم بیان کرد: آنچه در اطراف حرم مطهر اتفاق افتاده در روال قانونی و مصوبات خودش بوده و ادعای ما این است که آموزه های دینی در مشهد پیش بینی شده و در طرح جامع دیده شده و در طرح تفضیلی نیز تجلی پیدا می کند. وی تاکید کرد: باید مشخص کنیم که توقع از یک شهر مذهبی چیست؟ آیا توقع ما این است که در و دیوار شهر المانهای مذهبی باشد و یا اینکه باید رفتار شهروندان و فرهنگ مردم نمونه یک شهر مذهبی باشد و البته در کنار هم باشد بهتر است.

سخنگوی شهردار مشهد تاکید کرد: در حوزه اختیارات شهرداری سعی کرده ایم که در مسیری قدم برداریم که چهره مذهبی مشهد را حفظ کنیم. وی بیان کرد: اساتید معماری اعلام کنند که منظور از طرح اسلامی فقط استفاده از نقوش اسلیمی و رنگ فیروزه ای است و یا تعریف خاصی در این زمینه وجود دارد تا به کار گرفته شود. وی یادآور شد: طرح میدان شهدا به اساتید برجسته شهرداری سپرده شد که جمع بندی ها در این زمینه وجود دارد و البته در این زمینه تنها نباید از شهرداری مطالبه شود.

حامد مقدم تصریح کرد: شهرداری موضعی ندارد که معماری اسلامی را اجرا نکند و پیگیر ایجاد این سبک معماری نیز هست. سخنگوی شهردارمشهد از مجموعه های دانشگاهی خواست تا پژوهش های خود را با موضوع سبک معماری اسلامی و متناسب با هویت رضوی شهر مشهد ارائه دهند و هزینه آن را نیز شهرداری متحمل خواهد شد.

منبع:شبکه ساختمان ایران

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0