تاثیر طرح های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری از نظر اجتماعی اقتصادی و کالبدی با رویکرد ساخت شهرهای آرمانی و خلاق

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0