پژوهشی در ربع رشیدی

پژوهشی در ربع رشیدی توسط مهندس احمد سعید نیا تهیه شده است و در نشریه هنرهای زیبا منتشر شده است.این پژوهش با استفاده از اعتبارات معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در سال ۷۹_۱۳۷۸ در دانشکده هنرهای زیبا انجام گرفته است.

چکیده تحقیق:

مجموعه وقف ربع رشیدی مانند دانشگاه بزرگی بود که در قرن هشتم بدست رشیدالدین فضل الله همدانی وزیر فرزانه پادشاهان مغول (ایلخانیان) ساخته شد و با مدیریتی بی بدیل و کارآمد اداره می شد.

ربع رشیدی شامل عملکردهای مختلف مذهبی عرفانی آموزشی درمانی و اجتماعی بوده است که برای هر عملکرد فضا و مکان مناسبی طراحی شده و حتی برای اقامت و پذیرایی کارگزاران و معلمین و متعلمین آن محلی معین تعیین شده بود.

در این تحقیق براساس دقت در محتوای وقفنامه ربع رشیدی و با ساختن فرضیه های متعدد مکان و محل هر یک از عملکردها و فعالیت های ربع رشیدی تعیین گردیده و سرانجام طراحی فرضی بر اساس داده های دقیق وقفنامه توسط نگارنده ترسیم شده و برای اولین بار به میان گذاشته می شود.

برای دریافت این پژوهش اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0