تبیین و ترسیم چارچوب توسعه پایدار : محیط ، ابعاد و اهداف

توسعه پایدار به استناد تعاریف ذکرشده فرآیندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعه را در هر جا که ممکن است از طریق وضع سیاستها، انجام اقدام­های لازم و عملیات حمایتی با هم تلفیق می­کند و در هر جایی که تلفیق امکان ندارد به ایجاد رابطه مبادله بین آنها ، بررسی و هماهنگی این مبادله­ها می­پردازد. براساس این تعریف سه دسته هدف (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) و برمبنای آنها سه محیط و سه بعد اصلی وجود دارد که عبارتند از : ۱- محیط های اقتصادی، اجتماعی ؛ ۲- طبیعی و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.

به­ همین دلیل در غالب مستندات، توسعه پایدار را بر مبنای همین سه دسته هدف تعریف و ترسیم می کنند . به­عنوان مثال سازمان همکاریهای اقتصادی با تأکید بر این سه دسته هدف ، شمای توسعه پایدار بهصورت شکل زیر ترسیم می­ شود.

mohitt1

اما ایجاد تعادل و انجام تلفیق بین اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مستلزم داشتن چشم انداز بلندمدت­تر، بررسی و تعیین تأثیرات تصمیم­های فعلی روی نسلهای آتی، وضع قوانین، مقررات، همکاریهای ضروری محلی، ملی، منطقه­ای و جهانی ، عقد قرار دادها و پیوستن به پیمانها ، کنوانسیونها و پروتکل­ها و بالاخره ترتیبات نهادی و مدیریتی و … می­باشد و این خود محیط و بعد اصلی بعدی را مشخص می­کند که همان محیط سیاسی و بعد سیاسی است . به همین دلیل در این نوشتار برای توسعه پایدار چهار محیط و چهار بعد ترسیم شده است . همچنین دستیابی به این موضوعات ، ایجاد ساختارهای هدایتی و حمایتی و تثبیت آنها مستلزم وضع اهداف خاص سیاسی است. شاید به همین دلیل است که امروزه زمامداری خوب به عنوان یک مقوله پذیرفته شده در بحث توسعه پایدار مطرح می شود و مستلزم همکاری دولت (و واحدهای دولتی ) ، بخش خصوصی و نهادهای مدنی و مردم در جهت توسعه کشور است . بعلاوه تو انایی رسیدن به وفاق در مورد نحوه رفع چالش­ها به عواملی مثل امنیت، توافق­های نهادی، ساختارهای مشارکتی، توزیع قدرت و اختیارات و مسؤولیت­ها و تعیین سطح مناسب احاله اختیارها و مسئولیت­ها نیاز دارد. بنابراین نیل به توسعه پایدار یک وظیفه ضمنی تغییر شکل شیوه اداره کشور، برنامه ریزی و اجرای آن و دستیابی به زمامداری خوب را با خود دارد. (OECD, 2001: 22)

mohitt2

اولویت نسبی که به ابعاد مختلف توسعه پایدار داده می شود­، در هر کشور، جامعه ، فرهنگ و حتی در هر موقعیت و در طول زمان متفاوت است. به­ همین دلیل در حالیکه توسعه پایدار یک چالش جهانی است، پاسخ­های عملی فقط می­تواند به صورت ملی و محلی تعریف شود. رویکردهای توسعه پایدار تنوع چالش­های اقتصادی، اجتماعی ، زیست محیطی و سیاسی را که کشورهای مختلف با آن مواجه­اند منعکس می­کند که از ارزشها و علا یق مختلف در جوامع مختلف مشتق می­شود. به عنوان مثال در تایلند توسعه پایدار به عنوان توسعه کل گرایانه­ای تعریف می­شود که شش بعد دارد : اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی، دانشی و تکنولوژیکی و تعادل فکری و روانی. در بولیوی، تأکید خاصی روی بعد سیاسی ( مثل زمامداری خوب و مشارکت) و روی هویت فرهنگی و معنوی مردم بومی شده است. (OECD, 2001: 22)

فرستنده : خانم مهندس ملاحت حقیقی

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0