پیدایش تمدن یونان

تمدن یونان مستقیماً به دنبال تمدن های میسینی و مینوسی که به ترتیب در سرزمین اصلی یونان و جزیره کرت بودند به وجود آمد.بدین ترتیب: ارتباطی مستقیم با تمدن سومری و مصری داشته است.

تمدن مینوسی

تمدن مینوسی در ابتدا در کرت شرقی و تحت تأثیر مداوم مهاجران آسیای صغیر به وجود آمد. سپس به دشت مسارا راه یافته و در ارتباط با تمدن مصر بارورتر گشت. ثروت حاصل از تجارت و الهام و شکوفایی حاصل از ارتباط با اقوام متمدن جنوب و شرق ˛ امکان تشکیل یک تمدن متمایز اروپایی در حدود ۲۰۰۰ سال ق. م. و در عهد مینوسی میانی

تمدن کرت در عهد مینوسی آخری ۱ و ۲ در اوج شکوفایی خود بود.

آغاز این عصر، با بازسازی کاخ کنوسُس پس از تخریب بر اثر زلزله و پایان، احتمالاً به دست میسینیان

تمدن میسین

در حدود ۱۸۰۰ قبل از میلاد اقوام هلادیک اولیه (Early Helladic) که در سرزمین اصلی یونان زندگی می

کردند به دست کشاورزانی جنگجو )احتمالاً از اقوام هند و اروپایی یونانی زبان( مغلوب شدند. تمدن این قوم –هلادیک آخری (Late Helladic) موسوم به میسین – در قرن ۱۶ ق. م به اوج شکوفایی رسید.

فرهنگ و تمدن میسین دارای ریشه ای استوار در سرزمین اصلی یونان  و تأسیس حکومت واحد در سرتاسر سرزمین اژه پس از فتح کرت به دست میسینیان و سقوط کنوسس در ۱۴۰۰ ق.م. و دارای تمدنی نیمه وحشی، با فرهنگی ناچیز و روحیه ای نظامی

شهرهای آن: مایسینیا و تایرینز : چیزی بیش از ارگ شهرهای محصور نبودند مانند (شهرهای کرت)

مساحت شهرها: مایسینیا۱۱ آکر˛ تایرینز ۴٫۹۴ آکر (ارگ ۲ آکر) ˛ تروی ۴ آکر.

کاهش قدرت میسین در قرن ۱۳ ق. م.  دوریان ها (جنگجویانی از مناطق مرکزی و شمال یونان) باعث پایان ناگهانی این تمدن طولانی شدند سپس آغاز دوران سیاه: سه قرن هرج و مرج  و به دنبال آن به وجود آمدن تمدن کلاسیک یونان .یونانیان اروپایی و نه ساکنان ایونیا: نخست جبران خسارات ناشی از عقب نشینی و بازسازی تمدن  شهری، سپس از سال ۷۵۰ ق. م.، طلالیه دار حرکت استثماری

در فاصله سال های ۹۰۰ تا ۶۰۰ ق. م. دولت شهرها در یونان رشد نموده: اسپارت با اثبات برتری و تسلط خود در جنگ پلوپنیز، پیشوای رسمی تبار هلینیک شد.

آتن در متحد نمودن آتیکا موفق بود. قدرت آتن به کندی رشد کرده و بالاخره در دوره بیست ساله حکومت پیسیستراتوس، اهمیتی بین المللی یافت.

آتن قرن پنجم ق. م. ۴۸۰ تا ۳۸۰ ق. م: متمدن ترین جامعه ای که تا کنون وجود داشته  است. یونانیان نخست تحت رهبری اسپارت و سپس آتن، ایرانیان را شکست دادند.  شهرهای تخریب شده در جنگ: میلتوس و آتن (به دو شیوه متفاوت بازسازی شدند)  .پیروزی سبب شکوفایی آتن  شد.

پنجاه سال فاصله میان جنگ با ایرانیان و جنگ پلوپنیز: دوره ای با عظمت در تاریخ آتن: عهد پریکلین: به افتخار رهبر آنها: پریکلیوس و تبدیل آتن به مرکز هنری بی نظیر یونان

مهم ترین هنر آتنی ها: نمایش های تراژدی

سقوط آتن در ۴۰۴ ق. م:  قدرت های حاکم: نخست اسپارت ( ۴۰۴ تا ۳۷۱ ق. م ) و سپس تبس ( ۳۷۱ تا ۳۶۲ ق. م.)

در سال ۳۳۸ ق. م. : شکست یونانیان در مقابل مقدونیان به سرکردگی شاه فیلیپ دوم در جنگ کائرونیا

اسکندر فرزند فیلیپ ( ۳۳۶ تا ۳۲۳ ق. م ) قبل از فتح ایران: ایجاد نوشهرهای یونانی (مهمترین:  اسکندریه مصر، ۳۳۱ ق. م.) برای تحکیم و حفظ قدرت در امپراطوری گسترده خود ˛ پایه گذار سیاست امپراطوری روم

لغت هلنی: تمدن یونان قبل از حمله مقدونیان

پس از حمله مقدونیان: برخی از کیفیات ظریفتر هنر و معماری شهرهای یونان ناپدید گشت.

شکل متحول فرهنگ یونانی در سال های بعد: هلنیستی

از قرن اول ق. م. به بعد: جایگزینی قدرت رومیان به جای قدرت مستبدان هلنیستی در مدیترانه شرقی

منبع: تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی (جیمز موریس)

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0