سنجش تفاوتهای آستانه آسایش اقلیمی، مزاجی در خانه های سنتی در اقلیم های چهارگانه در روزهای بحرانی دما

سنجش تفاوتهای آستانه آسایش اقلیمی، مزاجی در خانه های سنتی در اقلیم های چهارگانه در روزهای بحرانی دما

2016-05-22_143844

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0