مشکلات اصلی شهرنشینی در بلژیک

در ارتباط با مشکلات شهرنشینی، بلژیک دارای مسایل مضاعفی است که با ید در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شود. از جمله مشکلات اصلی شهرنشینی در بلژیک می توان به تراکم جمعیتی بالا، قرار گرفتن در محل تقاطع جاده ای اروپا، تضاد بین دو منطقه و ناکارآمدی سیاست های شهری و روستایی اشاره نمود. در ادامه هر یک از موارد فوق بیشتر توضیح داده می شود.

محل تقاطع جاده های اروپا و مشکلات جابه جایی در حال افزایش: بلژیک محل تقاطع جاده های اروپای غربی است، جایی که جاده های اصلی شمالی- جنو بی و شر قی -غربی با هم برخورد می کنند. این نه تنها استفاده از زمین برای زیرساخت ها ی جاده ای را افزایش می دهد، بلکه عاملی مهم در جذب فعالیتهای اقتصادی و مردم برای اسکان در منطقه است.

تضاد بین والوانی ها و فلاندرها: تضاد بین سطوح شهری شدن در فلاندرها و والوانی ها می تواند در استفاده از زمین، برنامه ریزی شهری و روستایی و مشکلات زیست محیطی دیده شود. در این مورد ، منطقه پایتختی بروکسل کاملا متفاوت است.

سیاست برنامه ریزی شهری و روستایی: بروکسل، پایتخت اروپا ، یک تراکم شهر ی است که مرزهای آن تا ورای منطقه پایتختی بروکسل و درون فلاندرها کشیده شده است. سیاست برنامه ریزی شهری و روستایی به طور وسیعی به وسیله برنامه ریزی شهری ملی ۱۹۶۲ تعریف می شود که: تقسیم بین نواحی ذخیره شده بر ای زندگی و آن هایی که برای اشتغال (کار محل مخصوص خود را دارد) را مشخص می کند.

بعد از فدرالیزسیون در ۱۹۸۰ ، برنامه ریزی شهری و روستایی و برنامه ریزی محیطی تحت نظارت مناطق قرار گرفت. در نتیجه، از آن زمان، مناطق بر ای تنظیم سیاست ها ی خود و برای ایجاد قوانین مؤثر بر برنامه ریزی شهری و روستایی و محیط خودمختار شده اند. به همین دلیل تفاوت بین سیاست های اجرا شده در مناطق مختلف مشکلاتی را ایجاد نموده است.

منبع: الهام فلاح منشادی (دانشجوی دکتری شهرسازی˛ پردیس هنرهای زیبا˛ دانشگاه تهران)

فرستنده: مهسا خدری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0