پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


برگزار کننده: معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک
شهر برگزاری: تهران

محورهای کنفرانس:

 

 حمل‌و‌نقل همگانی

 

– طراحی شبکه‌های حمل‌ونقل همگانی

 

– تحلیل ظرفیت سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی

 

– معرفی و ارزیابی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی

 

– بهینه‌سازی ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی

 

سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند 

 

– سیستم های تصمیم یار برای کنترل ترافیک

 

– مدیریت تصادف در سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– سیستم مدیریت پیشرفته ترافیک و ایمنی

 

– مدیریت وقایع اورژانسی

 

– سیستم های حمل و نقل هوشمند برای سفر هوشمند

 

– سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار

 

– ارتباط بین سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت دانش

 

– سرویس های انتقال شخصی در سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– همجوشی داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– محاسبات سیار در سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– سیستم های هوشمند دستیار راننده

 

– معماری ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– استانداردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– سیستم های نرم افزاری توسعه معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند مخصوصاً Turbo و Selection

 

– مدیریت هوشمند ترافیک

 

– اطلاع‌رسانی هوشمند

 

– وسایل نقلیه هوشمند

 

-سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی هوشمند

 

– سیستم‌های امنیتی هوشمند

 

– سیستم‌های هوشمند مربوط به وسایل نقلیه‌ی تجاری

 

– سیستم‌های هوشمند پرداخت کرایه

 

– شهر الکترونیک و حمل‌ونقل شهری

 

 برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی

 

– مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای حمل‌ونقل

 

– مدل‌های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور) حمل‌ونقل

 

– برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و کاربری زمین

 

– برنامه‌ریزی حمل‌ونقل کالا

 

– بررسی ساختارهای شهری

 

– استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل‌

 

– شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

 

– فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، سفرها و فعالیت‌ها

 

 ایمنی ترافیک

 

– تحلیل اقتصادی تصادفات

 

– مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات شهری

 

– ساختار مدیریت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای

 

– روش‌های نوین جهت ایمن‌سازی معابر

 

– ممیزی ایمنی راه

 

– شاخص ریسک و مدیریت آن در شبکه‌های حمل‌و‌نقل

 

– بررسی رفتار رانندگان

 

– ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی

 

– سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ی موتوری

 

– ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه

 

حمل‌ونقل و توسعه‌ی پایدار

 

– پیاده محوری و حمل‌ونقل انسان‌مدار

 

– توسعه دوچرخه‌سواری

 

– مصرف سوخت

 

– آلودگی هوا و آلودگی صوتی

 

– حمل‌و‌نقل و محیط‌های شهری

 

– اثرات تخریبی حمل‌ونقل بر محیط زیست شهری

 

– مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهری

 

– ضرورت‌های توسعه‌ی پایدار

 

– استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهری

 

 مهندسی ترافیک

 

– مدل‌ها و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ترافیک سواره و پیاده

 

– عارضه‌سنجی ترافیک

 

– مدیریت و کنترل ترافیک در کشورهای در حال توسعه

 

– مدل‌سازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده

 

– مدل‌سازی ظرفیت تقاطعات

 

– جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت‌وساز شهری

 

 اقتصاد حمل و نقل

 

– ارزیابی پروژه‌های حمل‌و‌نقل

 

– قیمت‌گذاری معابر شهری

 

– قیمت‌گذاری ارایه‌ی تسهیلات حمل‌ونقلی

 

– مدل‌های اقتصادی در برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل

 

– اثرات حمل‌ونقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها

 

– ضرورت سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و دستاوردهای حمل‌و‌نقلی

 

– قیمت‌گذاری سوخت و مالیات

 

– یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل‌ونقل

 

– تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از محل استفاده‌ی آن‌ها

 

 مدیریت سیستم‌های حمل‌ و‌ نقل و ترافیک

 

– مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل

 

– مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها

 

– مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل

 

– مدیریت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل

 

– مدیریت کاربری زمین

 

– مدیریت پارکینگ

 

– مدیریت محوطه‌های کارگاهی

 

– مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری

 

– مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص

 

– سیاست‌گذاری در بخش حمل‌ونقل همگانی

 

– ابزارهای ارتقای کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

 

– بررسی روش‌ها و سیاست‌های مناسب، جهت افزایش عرضه‌ی سیستم حمل‌و‌نقل

 

 آموزش ترافیک

 

– روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک

 

– جامعه‌شناسی در ترافیک

 

– آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی

 

– تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی

 

– تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک

 

 قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک

 

– ساختاردهی و تعامل بین سازمانی در حیطه‌ی حمل‌ونقل شهری

 

– قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافیک

 

– سیاست‌گذاری‌های هماهنگ در بخش حمل‌ونقل

 

– موانع مدیریتی در حمل‌ونقل شهری

 

– اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی

 

– پیشنهاد بهبود قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

 

 طرح هندسی معابر

 

– علائم افقی و عمودی در معابر

 

– کنترل و مدیریت دسترسی ها

 

– طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها

 

– طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و …)

 

– کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی

 

حمل و نقل غیرموتوری

 

– استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری

 

– تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری

 

– توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها

 

– توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها

 

– برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیر موتوری

تاریخ برگزاری:

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

مهلت ارسال اصل مقالات:

۳۰ آذر ۱۳۹۴

تاریخ اعلام داوری مقالات:

۱۷ بهمن ۱۳۹۴
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۳۲۹۰۵۰ – ۰۲۱۸۸۳۲۹۰۴۰
فکس دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۳۲۹۰۵۰
آدرس پستی دبیرخانه: تهران– خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهر- نرسیده به خیابان طالقانی پلاک ۱۳۳- معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک – طبقه چهارم
ایمیل: trafficconference@ictte.ir
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس
2015-10-11_120803
برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0