پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


برگزار کننده: معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک
شهر برگزاری: تهران

محورهای کنفرانس:

 

 حمل‌و‌نقل همگانی

 

– طراحی شبکه‌های حمل‌ونقل همگانی

 

– تحلیل ظرفیت سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی

 

– معرفی و ارزیابی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی

 

– بهینه‌سازی ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی

 

سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند 

 

– سیستم های تصمیم یار برای کنترل ترافیک

 

– مدیریت تصادف در سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– سیستم مدیریت پیشرفته ترافیک و ایمنی

 

– مدیریت وقایع اورژانسی

 

– سیستم های حمل و نقل هوشمند برای سفر هوشمند

 

– سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار

 

– ارتباط بین سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت دانش

 

– سرویس های انتقال شخصی در سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– همجوشی داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– محاسبات سیار در سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– سیستم های هوشمند دستیار راننده

 

– معماری ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– استانداردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

– سیستم های نرم افزاری توسعه معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند مخصوصاً Turbo و Selection

 

– مدیریت هوشمند ترافیک

 

– اطلاع‌رسانی هوشمند

 

– وسایل نقلیه هوشمند

 

-سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی هوشمند

 

– سیستم‌های امنیتی هوشمند

 

– سیستم‌های هوشمند مربوط به وسایل نقلیه‌ی تجاری

 

– سیستم‌های هوشمند پرداخت کرایه

 

– شهر الکترونیک و حمل‌ونقل شهری

 

 برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی

 

– مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای حمل‌ونقل

 

– مدل‌های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور) حمل‌ونقل

 

– برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و کاربری زمین

 

– برنامه‌ریزی حمل‌ونقل کالا

 

– بررسی ساختارهای شهری

 

– استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل‌

 

– شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

 

– فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، سفرها و فعالیت‌ها

 

 ایمنی ترافیک

 

– تحلیل اقتصادی تصادفات

 

– مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات شهری

 

– ساختار مدیریت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای

 

– روش‌های نوین جهت ایمن‌سازی معابر

 

– ممیزی ایمنی راه

 

– شاخص ریسک و مدیریت آن در شبکه‌های حمل‌و‌نقل

 

– بررسی رفتار رانندگان

 

– ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی

 

– سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ی موتوری

 

– ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه

 

حمل‌ونقل و توسعه‌ی پایدار

 

– پیاده محوری و حمل‌ونقل انسان‌مدار

 

– توسعه دوچرخه‌سواری

 

– مصرف سوخت

 

– آلودگی هوا و آلودگی صوتی

 

– حمل‌و‌نقل و محیط‌های شهری

 

– اثرات تخریبی حمل‌ونقل بر محیط زیست شهری

 

– مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهری

 

– ضرورت‌های توسعه‌ی پایدار

 

– استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهری

 

 مهندسی ترافیک

 

– مدل‌ها و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ترافیک سواره و پیاده

 

– عارضه‌سنجی ترافیک

 

– مدیریت و کنترل ترافیک در کشورهای در حال توسعه

 

– مدل‌سازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده

 

– مدل‌سازی ظرفیت تقاطعات

 

– جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت‌وساز شهری

 

 اقتصاد حمل و نقل

 

– ارزیابی پروژه‌های حمل‌و‌نقل

 

– قیمت‌گذاری معابر شهری

 

– قیمت‌گذاری ارایه‌ی تسهیلات حمل‌ونقلی

 

– مدل‌های اقتصادی در برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل

 

– اثرات حمل‌ونقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها

 

– ضرورت سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و دستاوردهای حمل‌و‌نقلی

 

– قیمت‌گذاری سوخت و مالیات

 

– یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل‌ونقل

 

– تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از محل استفاده‌ی آن‌ها

 

 مدیریت سیستم‌های حمل‌ و‌ نقل و ترافیک

 

– مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل

 

– مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها

 

– مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل

 

– مدیریت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل

 

– مدیریت کاربری زمین

 

– مدیریت پارکینگ

 

– مدیریت محوطه‌های کارگاهی

 

– مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری

 

– مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص

 

– سیاست‌گذاری در بخش حمل‌ونقل همگانی

 

– ابزارهای ارتقای کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

 

– بررسی روش‌ها و سیاست‌های مناسب، جهت افزایش عرضه‌ی سیستم حمل‌و‌نقل

 

 آموزش ترافیک

 

– روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک

 

– جامعه‌شناسی در ترافیک

 

– آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی

 

– تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی

 

– تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک

 

 قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک

 

– ساختاردهی و تعامل بین سازمانی در حیطه‌ی حمل‌ونقل شهری

 

– قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافیک

 

– سیاست‌گذاری‌های هماهنگ در بخش حمل‌ونقل

 

– موانع مدیریتی در حمل‌ونقل شهری

 

– اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی

 

– پیشنهاد بهبود قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

 

 طرح هندسی معابر

 

– علائم افقی و عمودی در معابر

 

– کنترل و مدیریت دسترسی ها

 

– طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها

 

– طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و …)

 

– کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی

 

حمل و نقل غیرموتوری

 

– استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری

 

– تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری

 

– توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها

 

– توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها

 

– برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیر موتوری

تاریخ برگزاری:

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

مهلت ارسال اصل مقالات:

۳۰ آذر ۱۳۹۴

تاریخ اعلام داوری مقالات:

۱۷ بهمن ۱۳۹۴
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۳۲۹۰۵۰ – ۰۲۱۸۸۳۲۹۰۴۰
فکس دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۳۲۹۰۵۰
آدرس پستی دبیرخانه: تهران– خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهر- نرسیده به خیابان طالقانی پلاک ۱۳۳- معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک – طبقه چهارم
ایمیل: trafficconference@ictte.ir
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس
2015-10-11_120803
برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0