سیماى جغرافیایى شهرهاى اسلامى

بی تردید شهرهاى دوره اسلامى از جهات گوناگون تحت تاثیر تمدنهاى پیشین به ویژه دو تمدن ساسانى و رومى قرار داشته است؛ زیرا از طرفى با تسلط مسلمانان بر کشورهاى اطراف، شمارى از شهرهاى قدیمى رومى و ایرانى در قلمرو دولت اسلامى قرار گرفت و از سوى دیگر در بناى شهرهاى نوبنیاد مانند بغداد، به کار گرفتن مهندسان و معماران و کارگران هنرمند ایرانى معمول بوده است. در عین حال مسلمانان ویژگیهاى فرهنگى خود را به نحو تحسین‏ آمیزى به شهرهاى زیرنفوذ خود نهاده ‏اند و تمیز شهر اسلامى را از دیگر شهرها آسان ساخته ‏اند.در شهرهاى اسلامى و سنتى بخش مرکزى شهر به جزیره ‏اى می ‏ماند که اطراف آن را شبکه‏اى از پیاده ‏روها احاطه می کرد. بخش مرکزى شهرها محیطى فیزیکى با ارزشهاى اجتماعى، اقتصادى و پاسدار میراث هاى دینى و فرهنگى مسلمانان بود.

فرستنده : خانم مهندس مهناز اکبری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0