سیماى جغرافیایى شهرهاى اسلامى

بی تردید شهرهاى دوره اسلامى از جهات گوناگون تحت تاثیر تمدنهاى پیشین به ویژه دو تمدن ساسانى و رومى قرار داشته است؛ زیرا از طرفى با تسلط مسلمانان بر کشورهاى اطراف، شمارى از شهرهاى قدیمى رومى و ایرانى در قلمرو دولت اسلامى قرار گرفت و از سوى دیگر در بناى شهرهاى نوبنیاد مانند بغداد، به کار گرفتن مهندسان و معماران و کارگران هنرمند ایرانى معمول بوده است. در عین حال مسلمانان ویژگیهاى فرهنگى خود را به نحو تحسین‏ آمیزى به شهرهاى زیرنفوذ خود نهاده ‏اند و تمیز شهر اسلامى را از دیگر شهرها آسان ساخته ‏اند.در شهرهاى اسلامى و سنتى بخش مرکزى شهر به جزیره ‏اى می ‏ماند که اطراف آن را شبکه‏اى از پیاده ‏روها احاطه می کرد. بخش مرکزى شهرها محیطى فیزیکى با ارزشهاى اجتماعى، اقتصادى و پاسدار میراث هاى دینى و فرهنگى مسلمانان بود.

فرستنده : خانم مهندس مهناز اکبری

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0