کتاب این زمان برای اسپرینگفیلد: تولد دوباره در مرکز شهر

کتاب این زمان برای اسپرینگفیلد: تولد دوباره در مرکز شهر

این زمان برای اسپرینگفیلد: تولد دوباره در مرکز شهر
توسط اسپرینگفیلد (ماساچوست)؛ اسپرینگفیلد مرکزی، شرکت
منتشر شده ۱۹۷۸
مباحث توسعه اجتماعی، پروژه های توسعه، کیفیت زندگی، شرایط اجتماعی و اقتصادی، نوسازی شهری
یک نمای کلی از تلاش های نوسازی شهری در مرکز شهر اسپرینگفیلد به همراه اطلاعات بر اقتصاد خود، امکانات cutlural، جمعیت، سیاست، تاریخ، حمل و نقل، و غیره و کیفیت زندگی به طور کلی،
این مورد را در مجموعه BRA بود ..
صفحه ۱۰۸
زبان انگلیسی

2015-08-23_203517 2015-08-23_203527 2015-08-23_203541

لینک دانلود مستقیم

کتاب این زمان برای اسپرینگفیلد: تولد دوباره در مرکز شهر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0