دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی

دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


تاریخ برگزاری: ۲۹ مرداد ۱۳۹۴
تاریخ برگزاری میلادی: ۲۰۱۵-۰۸-۲۰
برگزار کننده: موسسه اطلاع رسانی نارکیش
محل برگزاری: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۴/۳/۲۰
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۴/۳/۳۱
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۴/۴/۱۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۴/۴/۲۰

 

محورهای کنفرانس:

محورهای جغرافیایی

جغرافیا، آمایش سرزمین
جغرافیا و فضای سبز شهری
جغرافیا و مدیریت بحران
جغرافیا و محیط زیست
جغرافیا وکاهش مخاطرات طبیعی
جغرافیا، اقلیم شناسی وکاربردها
جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در جغرافیا
ژئومورفولوژی مناطق شهری
نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی
 
تفسیر نقشه
جغرافیا و مشکلات امروزی شهرها
اقلیم، معماری و بهینه سازی مصرف
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و دور سنجی
فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مکان یابی تاسیسات وتجهیزات شهری
جغرافیا و حمل ونقل پایدار
کاربری اراضی درشهرها و روستاها
کاربرد اقلیم شناسی در حمل ونقل هوایی
جغرافیا، مدلهای کمی وتحلیل های آماری
جغرافیا وتوسعه پایدار شهری و روستایی
جغرافیا و گردشگری کلیه محورها
و سایر ایده های نوین در زمینه علوم جغرافیایی
 
شهرسازی وتوسعه شهری پایدار

بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
معماری، شهرسازی و توسعه پایدار
محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
ناپایداری شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
شهرهای جدید و توسعه پایدار
بافت های تاریخی
مدیریت وبرنامه ریزی شهری
مشارکت شهروندان، حقوق شهری وفرهنگ سازی شهروندی
بهسازی و نوسازی شهری
 
 معماری و توسعه پایدار
 
 
معماری، زیبایی شناسی وهویت شهری
روشها، فناوریها و انرژی های نو در در معماری
معماری ومحیط زیست
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
المان های شهری
معماری و نانو
بهینه سازی مصرف در ساختمان ها
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
طراحی شهری، نماهای شهری وامنیت روانی
معماری وهویت
معماری سنتی واسلامی
گردشگری ومعماری
 
 جغرافیای حمل ونقل و ارتباطات
 
چالش های حمل ونقل عمومی در ایران
کاربرد اقلیم شناسی در برنامه ریزی حمل ونقل
 سیستم های هوشمند مدیریت ترافیک وحمل ونقل
شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
جایگاه فرودگاه وحمل ونقل هوایی در توسعه پایدار
مکان یابی وامکان سنجی ایجاد سیستم های حمل ونقل عمومی
ارزیابی چالش های حمل ونقل جاده ای سازگار با زیست بوم درایران
حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار
ایمنی حمل و نقل ومخاطرات اقلیمی
آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
حمل ونقل هوایی، تحریم وراهبردها
کاربرد GISدرمدیریت حمل ونقل
نقش عوامل جغرافیایی در برنامه ریزی حمل ونقل
 
 محیط زیست ومنابع طبیعی

محیط زیست و انواع آلودگی ها
 مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
جنگلها، فضای سبزشهری و محیط زیست پایدار
کشاورزی ومحیط زیست پایدار
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
 فناوری های نوین و محیط زیست شهری
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
اکولوژی شهری وشهر سبز
کاربردGIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
 
تغییر اقلیم ومحیط زیست
حیات وحش ومحیط زیست پایدار
نقش سازمانهای مردم نهاد )NGO) در حفاظت از محیط زیست
گردشگری ومحیط زیست
مکانیسم های توسعه پایدار
 
 
مدیریت وبرنامه ریزی شهری 
  جغرافیای انسانی
مدیریت پروژه های شهری
گردشگری شهری
حقوق شهری
فرهنگ شهر نشینی
شهروند و حقوق شهروندی
نماهای شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
نقش شهرداری ها در توسعه شهری

پیشینه، چیستی و قلمرو جغرافیای سیاسی شهر
پیشینه جغرافیای سیاسی شهری
مفاهیم اساسی جغرافیای سیاسی شهری
قلمرو جغرافیای سیاسی شهری
ماهیت جغرافیای سیاسی شهری

مدیریت سیاسی فضای شهری
الگوهای مدیریت و حکمروایی شهری
دولت محلی و مدیریت سیاسی شهر
سازماندهی سیاسی فضای شهری
نقش و جایگاه شهرداریها و شوراهای شهردر نظام سیاسی
چالش­های مدیریت فضای شهری
تمرکز و عدم تمرکز در مدیریت سیاسی فضای شهری
جایگاه شورای شهر در مدیریت سیاسی فضای شهری
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
نقش و جایگاه نهادهای مختلف در مدیریت شهری(بازیگران شهری)
 
 امنیت شهری
 مدیریت بحران­های شهری
کانون­های تاثیرگذار در امنیت شهر
جغرافیای جرم و امنیت شهری
شهرهای ساحلی و امنیت
شهرهای مرزی و امنیت
جنگ های شهری و دفاع عامل
مدیریت مخاطرات و پدافند غیرعامل در شهر
حاشیه­نشینی و امنیت
بحران­های زیست محیطی(آلودگی­های هوا و…) و امنیت شهری
گتوهای شهری(اقلیت­های قومی، مذهبی، نژادی و…)
آسیب­های اجتماعی و امنیت شهری
   
عدالت فضایی شهر
تقسیم قدرت در شهر
توسعه پایدار شهری، عدالت و برنامه‌ریزی فضایی
نابرابریهای اجتماعی و عدالت فضایی در شهر
جغرافیای جنسیت و عدالت شهری
عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر
عدالت فضایی، کشمکش­ها و جنبش­های شهری
 
شهر و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی
 جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک
 امنیت شهری و فناوریهای نوین
شهر مجازی و چالش­های سیاسی مدیریت شهری
 
ژئوپلیتیک شهری
 جایگاه جهانشهرها در مناسبات ژئوپلیتیکی
 جهانی شدن و سیاه چاله­های شهری
رقابت بر سر جایگاه جهان­شهری
جهانی شدن و کلانشهرهای جهانی
حاکمیت محلی، روابط بین المللی و دیپلماسی شهری
وزن شهرها در نظام قدرت در مقیاس محلی، ملی، منطقه­ای و بین­المللی)جهانی)
تروریسم شهری
شهر و سیاست­های بین­الملل

اقتصاد سیاسی شهری
دیدگاه های اقتصاد سیاسی، رشد و توسعه شهری
نظام­های اقتصادی و شهر
نقش و جایگاه اقتصادی جهان­شهرها در اقتصاد بین الملل
تقسیم کار جهانی و شهرها
الگوهای رقابت گروه­های اقتصادی در شهرها
فرایند های اقتصادی-سیاسی و رشد فیزیکی شهرها
اقتصاد سیاسی شهر و آسیب های اجتماعی

چالش ­ ها و فرصت ­ های کلانشهرهای ایران
برنامه ریزی فضایی
مفهوم فضا واصول و روشهای برنامه ریزی فضایی
بنیادهای فکری پارادایم فضایی
انسان ، جامعه و تولید فضا
الگوها و مدلهای کمی و کیفی در تحلیل سازمان فضایی
جایگاه برنامه ریزی فضایی در برنامه های توسعه کشور(نقد و ارزیابی تجربیات)
کاربرد مطالعات جغرافیای طبیعی ومحیط زیست در برنامه ریزی فضایی
برنامه ریزی فضایی و توسعه و عمران روستایی
برنامه ریزی فضایی و توسعه و عمران شهری
برنامه ریزی فضایی و پیوندهای شهری و روستایی و سیاست های اسکان
برنامه ریزی فضایی وتوسعه گردشگری
برنامه ریزی فضایی و جغرافیای سیاسی
تحلیل های اجتماعی _ اقتصادی در برنامه ریزی فضایی
 
کارتوگرافی
 کارتوگرافی ریاضی
 کارتوگرافی موضوعی
عکاسی و فن چاپ، گرافیک
 اردو نقشه برداری هیدروگرافی
کارتوگرافی کامپیوتری
ژئودزی عمومی
 نجوم ژئودزی
 
 زمین شناسی
    – آب شناسی و آب های زیرزمینی
    – چینه شناسی و دیرینه شناسی
    – سنگ شناسی، کانی شناسی و پترولوژی
    – رسوب شناسی
    – زمین شناسی اقتصادی و زمین شیمی
    – زمین شناسی مهندسی ، ساختمانی و تکتونیک
    – زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
    – زمین ریخت شناسی و مورفولوژی مهندسی

زلزله شناسی و پیش بینی زلزله
    – لرزه زمین ساخت  
    – زلزله شناسی و لرزه نگاری
    – زلزله شناسی مهندسی و جنبش شدید زمین
    – پیش بینی و هشدارهای پیش از وقوع
    
زمین شناسی و توسعه پایدار
    – ژئومکانیک
    – زمین ریاضی
    – ژئوتکنیک
    – زمین‌شناسی مهندسی
    – زمین شناسی شهری
    – انتخاب ساختگاه
    – دفن زباله
    – مخاطرات زمین شناسی (آتشفشان ، فرونشست ، زمین لغزش و…)
 
زمین شناسی کشاورزی و افزایش بهره وری منابع
    – کاربرد ویژگی­های ژئوشیمیایی، کانی شناسی و زمین شناسی در تعیین نوع و سلامت کشت
    – استفاده از گیاهان شاخص با هدف پاکسازی زمین های کشاورزی از عناصر سنگین
    – زمین شناسی و تشکیل خاک
    – ژئوشیمی خاک و  رسوبات و هیدروژئوشیمی
    – فرسایش خاک، رسوب­ گذاری و هوازدگی سنگ‌ ها
    – استانداردها و روش­ های ارزیابی کیفی کانی ­های مفید در کشاورزی

افق های نوین در زمین شناسی
    – مخاطرات زمین شناسی
    – زمین گردشگری
    – نانو زمین شناسی
    – گوهر شناسی
    – زمین شناسی دریایی
    – زمین باستان شناسی
    – زمین شناسی شهری
    – زمین آمار و کاربرد ریاضی در زمین شناسی

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۵۵۶۴۹۲ – ۰۲۱۸۸۵۵۶۴۹۶
فکس دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۷۱۹۹۶۰
آدرس دبیرخانه: تهران – خیابان شهید بهشتی – بعد از قائم مقام فراهانی – ساختمان ۴۴۲ – طبقه ۳ – واحد ۱۵
ایمیل: info@geographyconf.com
وب‌سایت: http://geographyconf.com/fa/

poster454545

 

 

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0