تاریخچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تاریخچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

48452785

تاریخچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سایت های مدیریت وبرنامه ریزی استان ها برگزیده شده است که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:

 

  • برنامه عمرانی اول : ایجاد سازمان برنامه در سال ۱۳۲۷ برای نظارت بر اجرای برنامه تحت نظر یک شورای عالی و هیات نظارت ومدیر عامل
  •  برنامه عمرانی دوم : ادامه کار با همین ارکان و وظایف
  •  برنامه عمرانی سوم : تحت نظر رئیس جمهور قرار گرفتن و تغییر وظایف آن
  •  برنامه عمرانی چهارم : ادامه کار با همین ارکان و وظایف
  •  برنامه عمرانی پنجم : خارج شدن از حالت موقتی و وابستگی به برنامه و تبدیل به سازمانی دولتی بر اساس قانون برنامه و بودجه
  •  سال ۱۳۵۲ : ایجاد دفاتر فنی برنامه و بودجه در تمام مناطق کشور
  •  سال ۱۳۵۷: انتقال یکسری وزارتخانه ها و سازمان برنامه وبودجه مرکز به اراک
  •  سال ۱۳۶۴ :  تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه
  •  سال ۱۳۶۸ :  مسئولیت سازمان مستقیماً بر عهده رئیس جمهور و تبدیل وزارت برنامه و بودجه به سازمان
  •  سال ۱۳۷۹ : ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی

لینک دانلود مستقیم

تاریخچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0