شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار در منظر ورودی کاربری‌های تجاری و مذهبی بر ارتقای حسّ دعوت‌کنندگی ‏‏(مطالعه موردی محدوده تجریش تهران)‏

شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار در منظر ورودی کاربری‌های تجاری و مذهبی بر ارتقای حسّ دعوت‌کنندگی ‏‏(مطالعه موردی محدوده تجریش تهران)‏

چکیده
انسان غالباً فعّالانه با فضا برخورد کرده و همواره با آن در داد و ستد اطلاعات است. فرد پس از قرارگیری در یک مکان و دریافت ‏اطلاعات و نمادها توسط حواس خود، با توجه به سرعت رابطه‌یابی بین این عناصر، قادر خواهد بود که به بخشی از محیط پاسخ فعّال داده ‏و توجه خود را به سمت آنها معطوف کند.  «حسّ مکان»،‎ ‎توانمندی‎ ‎فضا‎ ‎یا‎ ‎مکان‎ ‎در‎ ‎ایجاد‎ ‎حسّی‎ ‎خاص‎ ‎نسبت به‎ ‎کلیّت‎ ‎مکان‎ ‎است. ‏‏«ورودی» اوّلین مکانی است که با حضور در آن خصوصیات کلی فضا، آداب ورود، حدّ خصوصی و عمومی بودن و سایر ویژگی‌های فضا ‏کشف می شود؛ لذا توقعی که از یک ورودی می رود القاء حسّ دعوت‌کنندگی و پذیرش فرد است. انسان به واسطه نوع تعاملاتی که با ‏مکان بر قرار می‌سازد، اوّلین تجربه حضور در مکان را از «ورودی آن مکان» در ذهن خود به ثبت می‌رساند و این مرحله از حسّ ادراک، ‏اوّلین تجربه‌ای می‌شود برای تداوم حضور و پیوند فرد با مکان و یا عدم دعوت فرد برای ورود و همنوایی با مکان. ‏
با توجه به این رویکرد مؤلفه‌های عینی منظر شهر از جمله خوش نمابودن، تنوع، هماهنگی با جداره‌های اطراف و… و مؤلفه‌های ذهنی سیما ‏و منظر از جمله صمیمیّت، اصالت، سرزندگی و… در دعوت‌کنندگی ورودی تأثیر‌گذار بوده و به خلق «حسّ مکان» کمک می‌نمایند. به این ‏منظور در یک برداشت میدانی، محدوده میدان تجریش واقع در منطقه ۱ شهرداری تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه از این ‏پژوهش نتیجه می‌شود این است که مهم ترین عاملی که در شکل‌گیری حسّ مکان در یک کاربری مذهبی اهمیّت دارد القاء حسّ آرامش و ‏صمیمیّت، افزایش سرزندگی، تحرک و هویّت به عنوان مؤلفه‌های ذهنی تعیین کننده در ورود و یا ردّ پذیرش ورود و دعوت‌کنندگی حاصل ‏از اوّلین سکانس دید است. امّا انتظاری که از «دعوت کنندگیِ ورودی» در یک کاربری تجاری می‌رود ظاهری متفاوت و گاه هماهنگ، ‏اصالت و تناسب ورودی با مکان، خوش‌نما بودن و توجه به میزان روشنایی در شب و در مجموع سرزندگی فضا است. در نهایت در این ‏پژوهش راهبردهای طراحی در زمینه ارتقاء دعوت‌کنندگی ورودی با استفاده از مؤلفه‌های تأثیر گذار سیما و منظر شهری ارائه شده است.  ‏

واژگان کلیدی: حسّ مکان، ورودی، دعوت‌کنندگی، منظر، تجریش

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0