تحلیلی بر بهینه‌یابی سبد مصرف انرژی در نواحی شهری (موردپژوهی: کلانشهر شیراز)

تحلیلی بر بهینه‌یابی سبد مصرف انرژی در نواحی شهری (موردپژوهی: کلانشهر شیراز)

پژوهش­ها حاکی از آن است که از پنچ بخش عمده­ی مصرف کننده انواع انرژی در جهان، بخش ساختمان و مسکن سهم شایان توجهی از میزان انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده است. میانکین مصرف انرژی ساختمان­ها در ایران ۵۸/۲ برابر متوسط مصرف جهانی است و بخش ساختمان و  مسکن با سهمی بالغ بر ۹/۴۱%  بزرگترین مصرف کننده انرژی در ایران می­باشد. از دیگر سو، نه تنها پتانسیل صرفه­جویی انرژی در بخش ساختمان و مسکن بیش از سایر بخش­هاست، بلکه کاهش مصرف انرژی در این بخش ساده­تر و با سرمایه گذاری کمتری نسبت به بخش های دیگر امکان پذیر می­باشد. همچنین، مقوله­ی سبد مصرف و پورتفولیوی انرژی در بخش مسکن و شهرسازی، در زمره موضوعاتی است که مبنای الگوی مورد اشاره است. اهمیت این موضوع با تدوین قیمت­های پله کانی و تفاوت هزینه در بکارگیری هر نوع انرژی در پریودهای مختلف زمانی، محسوس­تر شده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی خانه ایرانی انرژی محور با رویکرد سبد بهینه مصرف انرژی های چند پریودی و چند نرخی است. یک مدل ریاضی بهینه یابی سبد مصرف انرژی های چند پریودی و چند نرخی ارائه و به دو روش برنامه ریزی خطی صفر و یک (BLP) و روش ابتکاری تجزیه و ترکیب (HDC)، به طور جداگانه حل شده است؛ جهت بررسی میزان کارایی الگوریتم پیشنهادی، بخش مسکونی شهر شیراز به عنوان جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردیده و داده های انرژی مصرفی (برق و گاز) ۲۷۰ خانه ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از دو روش BLP و HDC، با یکدیگر و نیز با مقادیر واقعی هزینه انرژی نمونه­های تصادفی، بیانگر مدیریت بهینه منابع کمیاب انرژی، میزان استفاده از هر یک از منابع در هر پریود و کاهش مجموع ۱/۲۶ و ۵/۳۰ درصدی هزینه انرژی مصرفی (به ترتیب در دو روش HDC و BLP ) نسبت به مقادیر واقعی می­باشد.

مدیریت انرژی شهری؛ سبد مصرف؛ انرژی چند پریودی؛ بهینه یابی؛ خانه ایرانی

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0