تحلیل قابلیت توسعه هم افزا در مناطق شهری چندمرکزی نمونه موردی: مجموعه شهری مازندران مرکزی (آمل- بابل- قائمشهر- ساری)

تحلیل قابلیت توسعه هم افزا در مناطق شهری چندمرکزی نمونه موردی: مجموعه شهری مازندران مرکزی (آمل- بابل- قائمشهر- ساری)

مناطق شهری چندمرکزی پیامد روند حاضر در ساختار فضایی جوامع پیشرفته پسافوردیستی محسوب می­شوند. «تمرکز جغرافیایی»، «گرایشات اقتصادی» و «چالش­ها و فرصت­های مشترک» از جمله ویژگی­هایی هستند که این مجموعه شهرها را برای پذیرش الگوی شبکه در آن­ها پشتیبانی می­کند. از این منظر، این مناطق بر اساس روابط هم­افزا عرصه­ی رقابتی مناسبی را در مقابل مناطق کلانشهری تک­مرکزی حاصل می­کنند، به طوری­که عملکرد اقتصادی منطقه را بیشتر از مجموع عملکرد تک تک هریک از شهرها بهبود می­بخشند. پژوهش حاضر سعی دارد با سنجش زمینه­های شکل­گیری پیوندهای هم­افزا و با توجه به فرضیات مطرح شده در مورد منطقه کلانشهری مازندران مرکزی، پایه­­ای را برای کاربست هم­افزایی در این منطقه بیابد. ادبیات نظری نشان می­دهد، که هم­افزایی از سه مکانیسم تشکیل شده که هر یک وابسته به نوع خاصی از شبکه است. از آنجایی­که هم­افزایی در مناطق شهری چندمرکزی به صورت دو مکانیسم همکاری و مکمل بودن نمود می­یابد، تحلیل مقاله بر این دو مکانیسم و به طور خاص، مکمل بودن تمرکز می­کند. این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی صورت گرفته، گردآوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای بوده و در تحلیل داده­ها از تکنیک تحلیل تناظری استفاده شده است. نتایج تحلیل تناظری در قلمرو چهار شهرستان اصلی و در قالب ده فعالیت اصلی اشتغال نشان می­دهد که برخلاف پیوندهای همکارانه، که هم­افزایی بیشتری را در سال­های اخیر حاصل کرده­اند، کاهش نقش­های اقتصادی مکمل در شهرها، اثرات وارونه­ 50 درصدی را در معیار مکمل بودن منطقه ایجاد نموده است. دلیل اصلی این امر، را باید در گستره­ی وسیع کنشگران و ادارات و سازمان­های عمومی، رقابت تاریخی بین شهرهای منطقه، فقدان چشم­اندازی منطقه­ای و تعهدات الزام­آور برای اجرای آن جستجو کرد. به علاوه می­توان، کاهش وابستگی شهرها به سوی منابع عرضه و تقاضای مناطق بیرونی را نیز به این دلایل اضافه نمود.

منطقه شهری چندمرکزی؛ شبکه؛ هم افزایی؛ مکمل بودن؛ ظرفیت سازمانی؛ مازندران

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0