طرح تفصیلی شهر نیشابور استان خراسان

طرح تفصیلی شهر نیشابور استان خراسان که توسط شرکت مهندسین مشاور رای فن تهیه شده است.در این مجموعه فقط نقشه های مرحله اول – برسی تحقق طرح تفصیلی ۵۹ می باشد. این مجموعه شامل شیت های ارائه شده توسط مهندسین مشاور به صورت ۱۹ شیت مستقل از هم و جدا که می توانید دریافت کنید.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0