روند رشد و توسعۀ کلان شهرهای کشور مطالعه موردی: (شهر مشهد)

روند رشد و توسعۀ کلان شهرهای کشور مطالعه موردی: (شهر مشهد)

چکیده
تحقیق و پژوهش در چگونگی رشد و توسعۀ کلانشهرها در جهان و مشکلات و مسائل سیاسی – اجتماعی و اکولوژیکی اغلب آنها در کشورهای در حال توسعۀ از چندین دهۀ قبل مورد توجّه و تأمل صاحبنظران علوم اجتماعی و علوم شهری بوده و هست . در این مقاله روند رشد و توسعۀ آنها وبرخی مسائل و چالش ها مورد کند و کاو قرار گرفته است . هدف مقا لۀ حاضر بررسی عوامل پیدائی کلانشهرهای ایران و ارزیابی راهبردها و روند توسعۀ ناپایدار کلانشهر مذهبی شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور پس از تهران است که با تأکید بر تعادل بخشی میان توسعۀ شهری و محیط ، به روش تحلیلی و با استفاده از آمارهای منتشره به انجام رسیده است. نتایج پژوهش با ارزیابی توسعۀ کلانشهرهای ایران از جمله شهر مشهد که از چالش های مهّم نظام شهری کشور می باشد، ارائه شده است.
وا ژگا ن کلیدی: ایران، توسعۀ ناپایدار، توسعۀ شهری، تعادل محیطی، مشهد.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0