پاورپوینت تفکیک زمین

مطالعه بخش هایی از پاورپوینت فوق:

2015-03-03_091557 2015-03-03_091612

.۱بررسی اسناد مالکیت زمین
.۲بررسی آخرین ضوابط شهرسازی و نحوه اعمال آن در تهیه طرحهای تفکیکی
.۳روشهای تحلیل سایت شامل شیب عمومی اراضی و نحوه دفع آبهای سطحی، عوارض طبیعی و تحلیل فضای سایت
.۴بررسی وضعیت خدمات زیر بنایی و عمومی در منطقه و میزان برخورداری زمین از این خدمات
.۵بررسی وضعیت و سلسله مراتب شبکه حمل و نقل در منطقه
.۶تعیین ابعاد و جهت قطعات تفکیکی
.۷معیارها و روش تعیین سلسله مراتب خدمات شهری و الگوی استقرار کاربریهای خدماتی در مناطق مسکونی
.۸ضوابط و استانداردهای طراحی شبکه حمل و نقل شامل عرض معابر، قوسها، مقاطع طولی و عرضی گذربندیها
.۹انواع نقشه های مورد نیاز
.۱۰تهیه و ارایه گزارش توجیهی

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

دانلود پاورپوینت تفکیک زمین

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0