پایان نامه دستیابی به ایمنی شهری پایدار در محلات ناامن شهری (مطالعه موردی: محله خلازیر واقع در منطقه ۱۹ شهر تهران به عنوان محله ای ناامن)

پایان نامه دستیابی به ایمنی شهری پایدار در محلات ناامن شهری (مطالعه موردی: محله خلازیر واقع در منطقه ۱۹ شهر تهران به عنوان محله ای ناامن)

فاطمه السادات افصح حسینی
شهید بهشتی
کارشناسی ارشد
برنامه ریزی شهری
دکتر زهره دانشپور

چکیده:
   امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح می باشد، انسان همواره در تلاش برای تامین امنیت در زندگی خود بوده است، یکی از انگیزه های اصلی تشکیل حکومت ها نیز تامین امنیت بوده است؛ امنیت نخستین شرط برای زندگی انسان و سکونت در یک مکان است، اگر جایی امن نباشد، قابل سکونت نیست، و تا امنیت در شهر یا کشوری حکم فرما نباشد فراهم کردن یک اقتصاد سالم ممکن نیست؛ عوامل مختلفی می توانند امنیت در شهر را در معرض تهدید قرار دهند، به طور کلی دو تهدید اصلی نسبت به امنیت در شهرها بروز می کنند که عبارتند از: جرم و خشونت شهری، جرائم و خشونت های شهری در سراسر جهان در حال افزایش می باشد، که باعث بالارفتن واهمه/بیم گسترده و راندن سرمایه در بسیاری از شهرها می باشد.
   پایداری امنیت شهری دارای اهمیت است و امنیت شهری پایدار، به معنای پایداری در حذف تهدیدهای امنیت شهری می باشد.
در کشور ایران نیز امنیت شهرها در معرض تهدید قرار دارند، و جرائم و خشونت های شهری در شهرهای این کشور وجود دارند، کشور ایران کشوری در حال توسعه می باشد، برقراری امنیت پایدار در شهرهای کشور ایران جهت فراهم کردن اقتصاد سالم برای آن دارای اهمیت می باشد، پرداختن به امنیت شهری پایدار شهرهای بزرگ کشور ایران و به خصوص پایتخت آن-شهر تهران-از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.  
امنیت پایتخت ها از دو بعد قابل توجه است: یکی جایگاه ویژه پایتخت در اقتصاد ملی وکنترل و هدایت امور کشور و دیگری اینکه آسیب پذیری پایتخت، نا آرامی ها و بحران های آن دارای تبعات عمیق و گوناگونی می باشد و باعث از بین رفتن وحدت و انسجام کشور خواهد شد؛ با توجه به تاثیر امنیت پایدار شهر تهران– به عنوان پایتخت ایران- در امنیت ملی، این پایان نامه به برنامه ریزی برای تامین امنیت پایدار در شهر تهران توجه دارد.
   نا امنی شهری در برخی از محله های شهر تهران بیشتر و در برخی دیگر کمتر اتفاق می افتد، در منطقه ۱۹ شهر تهران، به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و جز آن، زمینه های مساعدتری برای بروز و تشدید ناامنی وجود دارد، به منظور دستیابی به امنیت شهری پایدار در محلات نا امن شهری این پایان نامه به مطالعه یک محله به عنوان نمونه انتخابی از بین محلات موجود درمحدوده منطقه ۱۹ شهر تهران با عنوان محله خلازیر پرداخته است، علت انتخاب محله خلازیر وجود یک عامل اصلی ایجاد نا امنی در آن یعنی انبارهای ضایعات و همچنین وجود انواع تهدیدها در ابعاد امنیت شهری می باشد: امنیت اقتصادی(فقر، بیکاری و جز آن)، امنیت اجتماعی(وجود مهاجران، وجود انواع و اقسام گروه های اجتماعی و جز آن)، امنیت فرهنگی(سطح پایین تحصیلات ساکنان و جز آن)، امنیت محیطی(وجود انواع آلودگی های محیطی و جز آن)، امنیت قوانین و مقررات(عدم اجرای قوانین و مقررات به طور موثر و جز آن)، امنیت مدیریتی(نبود نهادهای محلی کافی و جزآن) .
   مهمترین هدف این پایان نامه دستیابی به امنیت شهری پایدار در محله خلازیر منطقه ۱۹ شهر تهران می باشدکه با استفاده از برنامه ریزی راهبردی و پس از طی فرآیندی در سه مرحله سند برنامه راهبردی دستیابی به امنیت شهری پایدار در نمونه موردی (محله خلازیر) تولید می شود و سپس امکان تعمیم نتایج این سند برنامه راهبردی برای سایر محلات شهری بررسی می گردد.
   مهمترین دستاوردی که پایان نامه، به آن رسیده است را می توان اینگونه بیان کرد: به منظور دستیابی به امنیت شهری پایدار در شهرهای ایران، لازم است تا تهدیدهای ابعاد امنیت شهری (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی، قوانین و مقررات و مدیریتی) با مشارکت مردم و بخش خصوصی با سازمان اصلی متولی امنیت شهری(لازم است تشکیل شود) در محلات نا امن شهری حذف گردد.
   کلید واژگان: امنیت شهری، تهدید امنیت شهری، توسعه شهری پایدار، امنیت شهری پایدار، شهر تهران، محله خلازیر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0