نشریه فناوری حمل ونقل شماره ۲۱

65264872015-01-30_064003

صاحب امتیاز:
وزارت راه و شهرسازی
سردبیر:
سیدجواد میرمحمد صادقی
ناشر:
وزارت راه و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل
تلفن: ۲۲۲۴۴۰۲۲
نمابر: ۲۲۴۴۴۰۳۸
Fanavari@rahiran.ir : پست الکترونیک
مجله عملی – ترویجی فناور حمل ونقل طبق تفاهم نامه منعقدشده با انجمن عملی مهندسی حمل ونقل ایران و با پشتیبانی مالی شرکت تولید تجهیزات ایمنی راهها منتشر می گردد.
ISSN:5567-8222

نشریه فناوری حمل و نقل شماره ۲۱

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0