پایان نامه بررسی رابطه بین سیمای بصری مناطق شهری و رفتار شهروندان

نیره زیبایی
آزاد- علوم تحقیقات
کارشناسی ارشد
مدیریت شهری
دکتر راضیه رضازاده

چکیده
امروزه طراحی و ساخت شهرها تحت تأثیر مکاتب و دیدگاههای نوین تغییرات زیادی یافته است.  به گونه ای که سیمای بصری شهرها مورد توجه و تأمل بیشتری نزد طراحان و معماران شهرها به ویژه در کلان شهرها شده است.
تحقیق حاضر با هدف بررسی و مطالعه رابطه بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و رفتار شهروندان انجام شده است.
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان شاغل در حوزه معماری و شهرسازی و زیباسازی شهرداری تهران بوده و تعداد ۲۵۳ نفر از این کارشناسان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند.
ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخت و از روشهای آماری توصیفی و استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات استفاده شده است.
یافته های تحقیق بیانگر آن است که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و رفتار شهروندان رابطه وجود دارد، مورد تأیید قرار گرفت.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و وندالیسم، امنیت شهری، آرامش شهروندان و جهت یابی شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.
لذا به نظر می رسد توجه هر چه بیشتر مسئولان و برنامه ریزان شهری در طراحی شهرها نسبت به موضوع سیمای بصری مناطق شهر تهران می تواند موجبات تأمین امنیت ، آرامش، تسهیل جهت یابی و کاهش وندالیسم را فراهم آورد.

کلید واژه ها:
 سیمای بصری، وندالیسم، تبلیغات محیطی، زیبایی محیطی، مبلمان شهری، ادراک رفتار شهری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

  1. عزیزی :
    ۲۴ دی ۹۴

    باسلام
    اگه امکان داره فایل پی د اف پایان نامتون در اختیار بگذارید ممنون میشم
    باتشکر

0