تحلیل تاثیرات هدفمندی یارانه انرژی بر وضعیت حمل و نقل عمومی در نواحی شهری مطالعه موردی: کلانشهر شیراز

چکیده
سالیانه بر تعداد وسایل نقلیه در شهرها و جادههای کشور افزوده میشود و در آینده نیز ادامه داشته و بر شدت آن افزوده خواهد شد. افزایش وسایل نقلیه در شهرها بستگی به عوامل متعددی نظیر ماهیت و شدت فعالیت های عمرانی، رشد جمعیت، اوضاع اجتماعی، اقتصادی و تحولات فرهنگی کشور دارد. در این ارتباط، یارانه به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار جامعه و یا فعالیتهای اقتصادی و باز توزیع بعد از تولید به شمار میآید. طرح هدفمندی یارانه یکی از چالش برانگیزترین طرحهای تحولات اقتصادی کشور است که بیشتر بخش انرژی و حمل و نقل را تحت تاثیر قرار داده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل اولویت استفاده شهروندان از سیستم حمل و نقل موجود می باشد. با توجه به هدف تحقیق، فرضیه این چنین صورت بندی شده است: بنظر می رسد میزان اقبال شهروندان شیراز از سیستم حمل و نقل عمومی بعد از هدفمندی یارانه انرژی بیشتر است. روش شناسی پژوهش توصیفی و تحلیلی است که با توجه به مشاهدات میدانی، داده های اسنادی، مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اولویت اول در حمل و نقل کلانشهر شیراز با ناوگان اتوبوسرانی، اولویت دوم، با ناوگان تاکسیرانی و اولویت سوم با خودروهای شخصی است.
واژگان کلیدی: سیستم حمل و نقل عمومی، یارانه انرژی، برنامهریزی شهری، کلانشهر شیراز

دانلود مقاله مورد نظر – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0