پایان نامه بررسی نقشه « مدیریت شهری » و ترسیم نقشه علم مدیریت شهری

نویسنده:  فتاح آقازاده
استاد راهنما: دکتر حسن عابدی جعفری
استاد مشاور: دکتر محمد ابویی اردکان
تاریخ شروع: ۱۳۸۸/۱۱/۱۵
دانشگاه: تهران
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت شهری

چکیده:

هدف از نگارش مقاله حاضر ترسیم نقشه علم مدیریت شهری است. پرسش اصلی پژوهش عبارتست از اینکه دانش مدیریت شهری از چه زیر حوزه های موضوعی تشکیل شده است و ارتباط این زیر حوزه ها با یکدیگر چگونه می باشد؟ ترسیم نقشه علم مدیریت شهری می تواند به  شناسایی هرچه بیشتر این رشته و زیر حوزه های موضوعی این رشته علمی کمک کند و سیاست‌گذاران سازمان‌های دست‌اندرکار مدیریت شهری را با اولویت‌های پژوهشی این عرصه آشنا سازد.  به این منظور پایگاه اطلاعاتی «آی‌اس‌آی» به عنوان منبع استخراج اطلاعات انتخاب شد، مؤسسه اطلاعات علمی ( Institute for Scientific Information ) مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران و مهمترین و معتبر ترین پایگاه اطلاعاتی بر پایه نمایه سازی استنادی منابع علمی می باشد. برای استخراج نقشه علم مدیریت شهری از «آیاس.آی» در پنج گام اقدام شد، ۱) طراحی رشته کاوش  2)انجام جستجو بر اساس رشته کاوش طراحی شده ۳)تجزیه و تحلیل نتایج جستجو ۴)طراحی ماتریس شدت ارتباط زیر حوزه های موضوعی ۵) استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی سلسله مراتب تجمعی و ماتریس شدت ارتباطات زیر حوزه های موضوعی جهت ترسیم نقشه علم مدیریت شهری. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقشه علم مدیریت شهری شامل۳۶ زیر حوزه موضوعی و ۱۸ ناحیه می باشد بر اساس همین یافته‌ها ۴۴ زیر حوزه موضوعی نیز  که قابلیت پیوستن به مجوعه زیر حوزه های موضوعی علم مدیریت شهری را  در آینده دارند، مشخص شده‌اند.

کلمات کلیدی:مدیریت شهری، علم سنجی، آی.اس.آی، نقشه های علم، مصور سازی مفاهیم.
 
خلاصه

هدف پژوهش حاظر ترسیم نقشه علم مدیریت شهری بوده است. پرسش اصلی پژوهش عبارتست از اینکه دانش مدیریت شهری از چه زیر حوزه های موضوعی تشکیل شده است و ارتباط این زیر حوزه ها با یکدیگر چگونه می باشد. به این منظور پایگاه اطلاعاتی ISI به عنوان منبع استخراج اطلاعات انتخاب شد، موسسه اطلاعات علمی ( Institute for Scientific Information ) بانک اطلاعاتISI، مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. و مهمترین و معتبر ترین پایگاه اطلاتی بر پایه نمایه سازی استنادی منابع علمی می باشد. برای استخراج نقشه علم مدیریت شهری از آی.اس.آی در پنج گام اقدام شد، ۱) طراحی رشته کاوش   2)انجام جستجو بر اساس رشته کاوش طراحی شده ۳)تجزیه و تحلیل نتایج جستجو ۴)طراحی ماتریس شدت ارتباط زیر حوزه های موضوعی ۵) استفاده از الگوریتم کلاسترینگ سلسله مراتب تجمعی، و ماتریس شدت ارتباطات زیر حوزه های موضوعی جهت طراحی نقشه علم مدیریت شهری. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقشه علم مدیریت شهری شامل۳۶ زیر حوزه موضوعی و ۱۸ ناحیه می باشد. و ۱۵ ناحیه که  قابلیت پیوستن به مجوعه زیر حوزه های موضوعی علم مدیریت شهری را دارند نیز مشخص شد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0