شرح خدمات برنامه آمایش استان

به نام خدا

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه

شرح خدمات برنامه آمایش استان

 

مرکز ملی آمایش سرزمین

      شهریورماه ۱۳۸۵

 

فهرست مطالب

مقدمه

 1. تعریف
 2. هدف
 3. ملاحظات اساسی در تهیه برنامه آمایش استان

 

شرح خدمات برنامه آمایش استان

 

بخش اول- تحلیل وضعیت و ساختار

 1. فصل اول: تحلیل وضعیت استان
 2. فصل دوم: تحلیل ساختار فضایی موجود
 3. فصل سوم: توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه‎ها
 4. فصل چهارم: ملاحظات دفاعی- امنیتی در آمایش استان
 5. فصل پنجم: جمعبندی و نتیجه‎گیری از مطالعات

 

بخش دوم-برنامه‌ریزی و سیاستگذاری

 1. فصل ششم: پیش‌بینی و آینده‌نگری
 2. فصل هفتم:  برنامه‌ریزی و سیاستگذاری
 3. فصل هشتم: مدیریت آمایش استان

 

 مقدمه

از عمر نظام برنامه‎ریزی در ایران که بر‌اساس برنامه‎ریزی بخشی پایه‎ریزی شده است، حدود شش دهه می‎گذرد. نگرش بخشی به توسعه، به‌ویژه در چند دهه نخستین برقراری نظام برنامه‎ریزی توسعه در کشور، متأثر از دیدگاه‎های مطرح در جهان بوده است. اجرای برنامه‎های توسعه اقتصادی متکی بر رویکرد بخشی در ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان، منجر به عدم تعادل‎های منطقه‎ای، حاشیه‎ای شدن برخی مناطق، از دست دادن منابع و توان‎های منطقه‎ای و نابرابری‌های سرزمینی شده است. بررسی وضعیت کنونی کشور بیانگر آن است که تمرکزگرایی و غلبه رویکرد بخشی در برنامه‌ریزی‎ها روند توسعه کشور را دچار اختلال کرده است.

بر خلاف رویکرد بخشی، آمایش سرزمین با رویکرد همه سونگر در چارچوب توسعه فضایی، سعی دارد با پدیده عدم تعادل‎های منطقه‌ای برخورد کرده و راه‌کارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن، همه‌جانبه و پایدار در سطح سرزمین، ارائه نماید. حرکت کشورهای در حال توسعه در مسیر توسعه پایدار، مستلزم توجه به سطوح منطقه‎ای و محلی در برنامه‏ریزی توسعه است که در چارچوب نظام برنامه‎ریزی بخشی، به دلیل تمرکزگرایی، دستیابی به آن امکانپذیر نیست.

در پی احساس چنین نیازهایی در فرآیند توسعه پایدار و همه جانبه کشورهای جهان، و از جمله ایران، مفاهیم، دیدگاه‌های نظری و روش‎های برنامه‎ریزی به‎تدریج متحول شده است تا ضمن پاسخگویی به موضوعات جدید مرتبط با توسعه، پاسخگوی نیازهای برنامه‎ریزی در سطوح منطقه‎ای و محلی از یک سو و سطوح فعالیتی از سوی دیگر باشد. برنامه‎ریزی فعالیت و سکونت در پهنه سرزمین در ابعاد گوناگون ملی، منطقه‎ای و محلی و در زمینه‎های گوناگون فعالیت و با رویکردهای جامع‎نگری، پایداری و استفاده از علوم و فنون جدید در برنامه‌ریزی توسعه و به منظور تحقق اهداف نوین توسعه، درسال‌های اخیر در جهان رواج یافته است. مطالعه تجربه‎ کشورهای مختلف جهان در رابطه با آمایش سرزمین در سطوح مختلف، درس‎های ارزشمندی از نظر ضرورت توجه به ابعاد گوناگون اجتماعی، قومی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برنامه‌ریزی به ما می‎آموزد. مطالعه دیدگاه‎های نظری مؤخر در این زمینه، ضرورت تعمق در اندیشه‎های توسعه بر‌اساس اصول پایداری، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی، تکیه برنامه‎های توسعه منطقه‎ای و آمایش سرزمین بر منابع انسانی، سرمایه‏های اجتماعی، دانش بومی و توسعه درونزا همزمان با تحکیم ارتباطات با جهان و ایجاد پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب تعامل جهانی، را بیش از پیش مطرح می‎سازد.

انتظار می‎رود، سیاست‎گذاران، تصمیم‎گیران، برنامه‎ریزان، متفکران و کلیه دست‌اندرکاران توسعه استان‌‎ها در تعامل سازنده با یکدیگر، بتوانند در چارچوب توسعه ملی و برنامه آمایش سرزمین، برنامه آمایش استان‎های کشور را متناسب با شرایط و ظرفیت‎های توسعه هر استان تدوین و اجرا نمایند. تعامل مستمر میان دست‌اندرکاران تدوین و اجرای برنامه‎های آمایش استانی با مرکز ملی آمایش سرزمین می‎تواند در حل به‌موقع مشکلات و رفع موانع موجود بر سر راه توسعه استان مؤثر باشد. انتقال تجربه‎های عملی استان‎ها در این زمینه نیز می‌تواند در حرکت توسعه در آینده مثمر ثمر باشد.

آنچه را که پیش‌رو دارید، کوششی است در جهت متحول کردن دیدگاه و نگرش دست‌اندرکاران برنامه‎ریزی توسعه در سطوح منطقه‎ای و در استان‎های کشور در چارچوب تحولاتی که در بالا ذکر شد. تا بدین‌ وسیله برنامه‎های آمایش استان براساس دیدگاه‎های علمی جدید، با رویکرد همه‎سونگر، تاکید بر جنبه‌های توسعه پایدار و استفاده از ابزارهای علمی و فنون نوین، تدوین گردد. اعتقاد راسخ بر این است که بدون چنین رویکردی نمی‎توان ضمن پاسخگویی به مسائل و نیازهای توسعه متوازن استان‎ها، موجبات پیشرفت و ارتقاء جایگاه کشور را در جهان پرتلاطم و به هم پیوسته کنونی فراهم نمود. امید است با همکاری مسئولین و متخصصین برنامه‎ریزی آمایش استان‎ها و در تعامل مداوم با پیشرفت‌های علمی، چارچوب‎های نظری و تجربه‎های عملی، در تصحیح مستمر روش‎ها و راه‌کارهای پیشنهادی به‎منظور دست‌یابی به توسعه پایدار، یکپارچه و همه سویه، یاور یکدیگر باشیم.

دراین مجموعه که با هدف تهیه شرح خدمات کلی برنامه آمایش استان تهیه شده است، پس از ارایه تعریف آمایش با رویکرد جدید، هدف از تدوین برنامه آمایش در سطح استان در چارچوب اصول مصوب آمایش سرزمین، بیان شده است. پس از آن، ملاحظات اساسی در تهیه برنامه آمایش استان مورد توجه قرار گرفته است. در پایان نیز شرح خدمات کلی برنامه آمایش استان به تفکیک موضوع تقدیم شده است.

 

 1. تعریف

برنامه آمایش استان سندی است که برای تحقق توسعه پایدار فضایی، مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و غیردولتی (عمومی، خصوصی و تعاونی) استان را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی در بر می‎گیرد. این برنامه در چارچوب چشم‌انداز، اهداف توسعه ملی و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و در تعامل با سطوح استانی، ملی و جهانی؛ با رویکردی توسعه‎گرا، مشارکت‏جو و انعطاف‎پذیر تهیه می‎شود.

 

 1. هدف

هدف از تهیه برنامه آمایش استان دستیابی به سندی است که سازمان فضایی منسجم، اثربخش، مبتنی بر احصاء و بکارگیری روش‎های اجرایی را برای دستیابی به توسعه پایدار در چارچوب توسعه ملی مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین به شرح زیر ارایه نماید:

 1. ملاحظات امنیتی و دفاعی،
 2. کارآیی و بازدهی اقتصادی،
 3. وحدت و یکپارچگی سرزمین،
 4. گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای،
 5. حفاظت محیط‌زیست و احیای منابع طبیعی،
 6. حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی،
 7. تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور،
 8. رفع محرومیت‌ها، به خصوص در مناطق روستایی کشور

 

 1. ملاحظات اساسی در تهیه برنامه آمایش استان
 1. از آنجاییکه در برنامه‎ریزی آمایشی، یکپارچگی بین رشته‎ای و یا چند رشته‎ای مورد نظر است، توجه به متدهای تحلیل یکپارچه ضروری است و نتایج براین اساس مورد بررسی قرار می‎گیرد.
 2. در حالیکه برنامه‎ریزی آمایشی مستلزم توجه به تمام عرصه‎های زندگی انسانهاست، اما دستیابی به توسعه در تمامی ابعاد آن به صورت همزمان امکان‎پذیر نیست. لذا درعمل با توجه به اولویتهای تعیین شده بر موضوعات کلیدی متمرکز می‎شود.
 3. ماهیت بین رشته‎ای و پویای آمایش سرزمین ایجاب می‎کند که سند نهایی نسبت به تغییرات احتمالی انعطاف پذیر باشد.
 4. برنامه آمایش استان باید به سه سؤال اساسی زیر پاسخ دهد:
 • در حال حاضر استان چه موقعیتی دارد (ارایه تحلیل از نقاط قوت ، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها).
 • استان به کجا می‎خواهد برود (چشم‎انداز، اهداف اصلی، اولویت‎های مبتنی بر جهت‎گیری‎های آمایش).
 • استان چگونه  به اهداف تعیین شده دست می‌یابد.

  1. از آنجاییکه تحقق اهداف، نظریه‎ها و دیدگاه‎های بلندمدت آمایش استان  در چارچوب آمایش ملی قابل دستیابی است، بنابراین برنامه آمایش استان بایستی در سازگاری کامل با اهداف توسعه پایدار ملی تهیه ‌شود.
  2. از آنجاییکه امنیت مفهومی فراگیر و شامل تهدیداتی مانند بلایای طبیعی، تکنولوژی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی است که روند و برنامه‌های توسعه پایدار کشور یا مناطق و استان‎ها را با مشکل جدی مواجه می‏سازد، بنابراین در تهیه برنامه آمایش استان و به منظور مدیریت روند توسعه پایدار استان بایستی مورد توجه اساسی قرار گیرد.

شرح خدمات برنامه آمایش استان

بخش اول- تحلیل وضعیت و ساختار

 

 1. فصل اول: تحلیل وضعیت استان                                      
 2. تحلیل وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست

  1. تحلیل موقعیت استان

   1. تحلیل تقسیمات کشوری و همجواری‎های استان(مساحت، وسعت و …)

 

 1. تحلیل پستی و بلندی‎ها

  1. تحلیل ژئومرفولوژی

   1. شیب و جهت شیب
   2. مدل رقومی زمین DTM و طبقا ت ارتفاعی
   3. شبکه زهکشی طبیعی
   4. واحدهای شکل زمین Landform

 

 1. تحلیل حوضه‎ها و زیرحوضه‏های آبریز

  1. تحلیل منابع آب (سطحی و زیر سطحی )
  2. تحلیل پوشش گیاهی
  3. تحلیل سیل‎گیری و سیل‏‎خیزی
  4. تحلیل رانش ، ریزش و زمین لغزش

 

 

 1. تحلیل موقعیت اقلیمی

  1. تحلیل جریانات جوی (توده‏های هوا)

   1. جریانات جوی زمستانه
   2.  جریانات جوی تابستانه
  2. تحلیل دما و تعداد روزهای یخبندان
  3. تحلیل رطوبت، بارش، تبخیر و تعریق، و پوشش ابر
  4. تحلیل باد

   1. رژیم بادهای منطقه
   2. رژیم بادهای محلی
  5. تحلیل پهنه‌های اقلیمی

 

 1. تحلیل زمین شناسی و منابع معدنی

  1. تحلیل زمین شناسی عمومی

   1. تحلیل سازندها و دوران‎ها
   2. تحلیل رخساره‎ها
  2. تحلیل گسل‏های منطقه
  3. تحلیل لرزه‏خیزی و لرزه زمین ساخت
  4. تحلیل موقعیت کانسارهای معدنی

 

 1. تحلیل محیط زیست                                         

  1. ارزیابی توان اکولوژیک در واحدهای زیست‎بومی برای انواع کاربری‎های اصلی(صنعتی، کشاورزی (گسترده-فشرده)، سکونتگاهی، گردشگری، حفاظتی، شوره‏زار، بیابانی و …)[۱]

   1. شناسایی منابع اکولوژیکی

    1. منابع فیزیکی (آب و هوا و اقلیم، هیدرولوژی، شکل زمین، زمین شناسی، خاک)
    2. منابع بیولوژیکی (گیاهان،جانوران)
   2. تعیین توان اکولوژیک با استفاده از مدل مناسب

 

 1. برآورد ظرفیت تحمل محیطی از نظر پذیرش میزان فعالیت‎های اصلی و توان پذیرش آلاینده‌ها و تخریب با حفظ توان برگشت‏پذیری

  1. تعیین میزان بهره‎برداری پایدار از منابع (میزان مجاز بهره‌برداری از جنگل‎ها، آبزیان، مراتع و …)
  2. تعیین میزان بار قابل تحمل بر واحدهای زیست بومی

 

 1. عوامل و فرآیندهای اصلی مخرب محیط‌زیست و منابع طبیعی

  1. عوامل انسانی
  2. عوامل طبیعی

 

 1. تحلیل ساختار مدیریت منابع زیست‌بومی

  1. نوع رویکرد به محیط زیست
  2. تحلیل ضوابط، استانداردها و سیاست‌های بهره‌برداری از منابع
  3. تحلیل فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده جهت حفاظت از محیط زیست
  4. شناخت فرایندهای اکولوژیک

 

 1. جمعبندی و نتیجه‌گیری از وضعیت محیط زیست (نقاط قوت و ضعف و  فرصت و تهدید)

 

 1. تحلیل اجتماعی و فرهنگی

  1. تحولات جمعیت در سه دهه گذشته                                     

   1. بررسی جمعیت و پراکندگی آن

    1. تحلیل توزیع شاخص های جمعیتی به تفکیک شهری و روستایی
    2. تحلیل پراکندگی جمعیت  بر حسب اندازه گروه‌های جمعیتی
    3. تحلیل تراکم جمعیت
   2. تحلیل روند تحولات جمعیت استان و گرایش‎های غالب برآن

    1. روند تحولات ساختار سنی و جنسی جمعیت استان به تفکیک شهرستان
    2. روند تحولات جمعیت استان ناشی از باروری، مرگ و میر و مهاجرت به تفکیک شهرستان
   3. تحلیل چگونگی و دلایل جابه‎جایی‎های درون و برون استانی جمعیت

    1. تحلیل جابه‎جایی‎های درون استانی جمعیت (مهاجرت و جابجایی نیروی کار) و دلایل آن
    2. تحلیل جابه‎جایی‎های برون استانی جمعیت (مهاجرت و جابجایی نیروی کار) و دلایل آن
   4. تحلیل شاخص توسعه انسانی (تولید ناخالص داخلی سرانه، امید به زندگی در بدو تولد و آموزش)

 

 1. تحلیل نظام شهری استان

  1. تحلیل روند شهرنشینی استان و بررسی امکان ایجاد شهرهای جدید
  2. رتبه بندی شهرها براساس سلسله مراتب خدمات‎رسانی
  3. تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‎گیری نظام شهری

   1. عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
   2. ساختار قومی، فرهنگی و سیاسی
   3. تأثیر  مرکز استان بر مناطق پیرامونی

 

 1. تحلیل نظام روستانشینی و عشایری استان                                      

  1. تحلیل روند روستانشینی استان و جایگاه آن در کشور
  2. تحلیل تحولات نظام اجتماعی و ساختار قومی، طایفه‎ای جامعه روستایی و عشایری
  3. تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‎گیری فضاهای روستایی توسعه یافته
  4. تحلیل مناطق کارکردی روستایی

   1. فضاهای روستایی حاشیه شهرها
   2. فضاهای روستایی متراکم
   3. فضاهای روستایی پراکنده
   4. فضاهای روستایی مستعد برای توسعه یکپارچه

 

 1. تحلیل وضعیت فرهنگی استان

  1. تحلیل پیشینه فرهنگی شامل عناصری که در توسعه اثر دارند (فرهنگ کار، فرهنگ یادگیری و نوآوری، میل به پیشرفت، همکاری، تعارضات، اعتماد به نفس، تأثیر پذیری و اثرگذاری، …)
  2. تحلیل ویژگی های فرهنگی در حال حاضر(تنوع فرهنگی، میل به پیشرفت، فرهنگ یادگیری و نو آوری، میل به پیشرفت، همکاری، تعارضات، اعتماد به نفس، تأثیر پذیری و اثرگذاری، …) سیاست های فرهنگی، وسایل فرهنگی
  3. تعیین عوامل و فرایند های فرهنگی مانع و پیشبرنده توسعه استان

 

 1. سرمایه اجتماعی

  1. تحلیل گروه‌های اجتماعی (برحسب سن، جنس، وضعیت تحصیلی، و بر حسب روابط اجتماعی- خانواده)
  2. تحلیل مسایل ومشکلات اجتماعی ( طلاق، سرقت، بیمه، جنایت، ….)
  3. طرز تلقی و ارزش‌ها (هویت و تعلق، اعتماد به نفس، اعتماد اجتماعی، رضایتمندی از زندگی، و …)
  4. وضعیت مشارکت در شبکه‌های اجتماعی (از گروه های غیر رسمی تا نهادهای رسمی)
  5. جمعبندی

 

 

 1. تحلیل سیاسی- اداری و سازمانی

  1.  تحلیل ساختار سیاسی قدرت در استان

   1. تحلیل ارتباطات و شبکه های مدنی (احزاب، اتحادیه های صنفی، سندیکاهای کارگری، انجمن‎های سیاسی مذهبی و …)
   2. تحلیل ارتباطات سیاسی- اجتماعی
   3. تحلیل جایگاه اشخاص مؤثر در روابط و پدیده‎های سیاسی و اجتماعی
   4. تحلیل تأثیر ارتباط نهادهای غیردولتی بر دولت

 

 1. ارزیابی نظام تصمیم‌گیری و مدیریت دراستان

  1. تحلیل وضعیت نیروهای بومی وغیربومی درسطوح مدیریتی واجرائی
  2. شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر در برنامه ریزی و توسعه استان
  3. ارزیابی جایگاه و تحلیل تصمیمات شوراها
 2. پیوند دولت ملت

  1. تحلیل سطح مشارکت سیاسی آحاد و طبقات اجتماعی درانتخابات
  2. تحلیل قانون گرایی و احترام به قانون در طبقات اجتماعی .
  3. توصیف رضایت مندی عمومی و نهادهای مردمی از عملکرد وتصمیمات سیاسی – اداری
  4. تحلیل همگرایی ها و واگرایی ها ( تنوعات قومی، فرهنگی، مذهبی )

 

 1. جمعبندی و نتیجه گیری از وضعیت اجتماعی فرهنگی (نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید)

 

 1. تحلیل اقتصادی

  1. تحلیل ویژگی‎های اقتصادی جمعیت

   1. تحلیل روند تحولات جمعیت فعال و غیرفعال اقتصادی در استان
   2. تحلیل روند تحولات وضعیت اشتغال استان به تفکیک بخش‌ها و وضعیت شاغلین
   3. تحلیل روند تحولات بیکاری در استان
   4. تحلیل بار تکفل واقعی
   5. تحلیل بهره‌وری نیروی انسانی
   6. شناسایی و تحلیل فعالیت‎های پایه و تبعی بر اساس اشتغال در مراکز سکونتگاهی استان

 

 1. تحلیل زمینه‌های فعالیت اقتصادی برحسب بخش‎های اصلی    

  1. ساختار صنعتی و معدنی استان از نظر پراکندگی، تخصصی شدن، شکل‎گیری زنجیره‎های تولید و خوشه‎های صنعتی

   1. ساختار صنعتی استان

    1. تحلیل تخصص‌های صنعتی استان
    2. تحلیل زنجیره‌های تولید و خوشه‌های صنعتی
    3. تحلیل شیوه‌های غالب تولید و سطح فن‌آوری به‏‎کار گرفته شده در رشته‌های اصلی صنعتی
    4. تحلیل شاخص‌های اصلی اقتصاد صنعتی استان
    5. تحلیل بهره‌وری عوامل تولید
   2. ساختار معدنی استان

    1. شناسایی عمده‌ترین قابلیت‌های معدنی استان
    2. صنایع فرآوری و بهره‌برداری از معادن استان
    3. تحلیل سطح فن‌آوری بکار گرفته شده در معادن استان
    4. تحلیل بهره‌وری عوامل تولید
  2. ساختار کشاورزی استان (به تفکیک زراعت، باغداری، دامداری، شیلات و آبزی‎پروری و …)

   1. تحلیل الگوی کشت و بهره‌برداری
   2. فن‌آوری تولید و آبیاری
   3. تحلیل شاخص‌های اصلی اقتصاد کشاورزی استان
   4. تحلیل بهره‌وری عوامل تولید
  3. ساختار خدمات استان (به تفکیک پشتیبان تولید، بازرگانی، گردشگری، حقوقی، آموزشی، درمانی، بیمه و ….)

   1. تحلیل تخصص‌های خدماتی استان
   2. تعیین قلمروها و حوزه نفوذ ارایه خدمات در استان
   3. تحلیل شاخص‌های اصلی در بخش خدمات استان
   4. تحلیل بهره‌وری عوامل تولید
  4. تحلیل پیوندهای درون‎بخشی و بین بخشی در اقتصاد استان

   1. تحلیل پیوندهای درون بخشی در سطح قلمروهای اصلی تولید بخش در استان
   2. تحلیل پیوندهای درون بخشی در سطح قلمروهای اصلی تولید بخش در استان با قلمروهای خارج استان
   3. تحلیل پیوندهای بین بخشی در میان فعالیت‌های عمده بخش‌های اصلی در اقتصاد استان
   4. تحلیل پیوندهای بین بخشی فعالیت‌های اصلی استان با فعالیت‌های خارج از استان
  5. جمعبندی

 

 1. تحلیل ویژگی‏های زیربنایی               

  1. شبکه ارتباطات                                  

   1. تحلیل میزان دسترسی، زمان ارسال و هزینه انجام خدمات پستی در نقاط شهری و روستایی[۲]
   2. تحلیل خدمات مخابراتی در نقاط شهری و روستایی
   3. تحلیل خدمات فناوری اطلاعات
   4. تحلیل کیفیت و گستره پوشش صدا وسیما و ارتباطات رادیویی و فرکانسی

 

 1. شبکه حمل و نقل[۳]    

  1. تحلیل دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه حمل ونقل و سطح بندی آن
  2. تحلیل دسترسی به کریدورهای بین المللی
  3. تحلیل ویژگی‎های شبکه حمل و نقل استان

 

 1. شبکه انرژی                                               

  1. برق

   1. تحلیل مراکز عمده تولید برق (ظرفیت تولید، میزان تولید، سهم تولید برق به تفکیک نوع نیروگاه نسبت به کل کشور)
   2. تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه برق(به تفکیک نوع ولتاژ[۴]، مبداء – مقصد)
   3. تحلیل مصرف برق(به تفکیک بخش‎های خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر)(میزان مصرف هریک از بخش‎های مصرفی و سهم هریک نسبت به کل کشور و استان،…)
   4. مبادلات انرژی الکتریکی(میزان مبادلات،ارزش مبادلات، مبداء-مقصد)

 

 1. گاز

  1. تحلیل مراکز عمدۀ تولید گاز(میادین،پالایشگاه)
  2. تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه گاز طبیعی(ظرفیت، قطر لوله، مبداء و مقصد)
  3. مصرف(به تفکیک بخش‎های خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر)(میزان مصرف هریک از بخش‎های مصرفی، سهم هریک از بخش‎ها نسبت به کل کشور و استان،…)
  4. تحلیل میزان مبادلات گازطبیعی(میزان مبادلات، ارزش مبادلات، مبداء – مقصد)

 

 1. نفت و فراورده‎های عمده نفتی[۵]

  1. تحلیل مراکز عمده تولید نفت و فراورده‎های نفتی(میادین، پالایشگاه)
  2. تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه نفت و فراورده‎های عمده نفتی (ظرفیت، قطرلوله، مبداء-مقصد)
  3. مصرف(به تفکیک بخش‎های خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر)(میزان مصرف هریک از بخش‎های مصرفی، سهم هریک از بخش‎ها  نسبت به کل کشور و استان،…)
  4. تحلیل میزان مبادلات نفت و فراورده‎های عمده نفتی(میزان مبادلات، ارزش مبادلات، مبداء –مقصد، نوع وسیلۀ انتقال)

 

 1. انرژی‎های نو (پتانسیل‎های موجود به تفکیک هریک‎ از‎ انرژی‎های نو، مقدار بهره‎برداری کنونی به تفکیک محل و شیوه بهره‎برداری)
 2. تحلیل تاثیر شبکه‌ها و جریان‎های انرژی بر الگوی فعالیت و گرایش‎های زنجیره تولید
 3. تحلیل تاثیر شبکه‎ها و جریان‌های انرژی بر امنیت

 

 1. فعالیت‌های استحصال و شبکه‌ انتقال آب                     

  1. بررسی و تحلیل روش‌های استحصال آب در استان
  2. بررسی و تحلیل توان حوضه‎های انتقال‎دهنده و گیرنده (حجم آبدهی) و تعیین مصارف آنها
  3. بررسی و تحلیل بیلان آب بر حسب زیر حوضه‌ها و دشت‌ها
  4. بررسی ظرفیت ذخیره‌سازی آب
  5. سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی
  6. تحلیل مدیریت جامع آب

 

 1. تحلیل عرصه‎های فعالیت اقتصادی                      

  1. اقتصاد شهری

   1. اشتغال
   2. مسکن و زمین
   3. حمل و نقل و ارتباطات
   4. بازار و مراکز خرید
   5. خدمات شهری
   6. مدیریت شهری
   7. کارکردهای روستایی اقتصاد شهری
   8. هزینه درآمد خانوارهای شهری
   9. جمعبندی
  2. اقتصاد روستایی

   1. نظام زمین­داری
   2. تحلیل سیر تحولات اقتصادی، فن‌آوری و … در نظام و روابط تولید در جامعه روستایی و عشایری
   3. اشتغال روستایی، فعالیت‌ها و مشاغل سنتی و جدید در مناطق روستایی
   4. مسکن روستایی
   5. نظام خدمات رسانی روستایی
   6. کارکردهای شهری اقتصاد روستا ( نقش و اهمیت اقتصاد روستا در اقتصاد استان)
   7. درآمد و هزینه خانوارهای روستایی
   8. مدیریت روستایی
   9. جمعبندی
  3. اقتصاد نواحی خاص (مناطق ویژه و تخصصی، جاذبه‎های طبیعی، فرهنگی و تاریخی و …)

   1. کارکرد نواحی خاص ( در پیوند با سرزمین ، تعامل با اقتصاد جهانی، انتقال فن‌آوری، جذب سرمایه­گذاری خارجی، بسترسازی برای بهره مندی از ظرفیت های مجازی و … )
   2. اشتغال
   3. زیرساخت‌ها
   4. مدیریت
   5. جمعبندی

 

 1. تحلیل اقتصاد کلان استان و جایگاه آن در سطح ملی در ۵ سال گذشته       

  1. تولید ناخالص داخلی

   1. ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری
   2.   ارزش افزوده بخش ماهیگیری
   3. ارزش افزوده بخش معدن
   4. ارزش افزوده بخش صنعت
   5.  ارزش افزوده بخش تامین آب و برق و گاز طبیعی
   6. ارزش افزوده بخش ساختمان
   7. ارزش افزوده بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها
   8. ارزش افزوده بخش هتل و رستوران
   9. ارزش افزوده بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
   10. ارزش افزوده بخش واسطه‌گری‌های مالی
   11. ارزش افزوده بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار
   12. ارزش افزوده بخش اداره امور عمومی، دفاعی و تامین اجتماعی
   13. ارزش افزوده بخش آموزش
   14. ارزش افزوده بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی
   15. ارزش افزوده بخش سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

 

 1. درآمد

  1. درآمدهای عمومی
  2. درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم و سهم آنها
  3. سایر درآمدها ( بیمه، خدمات……)
  4. درآمدهای اختصاصی

 

 1. هزینه و درآمد خانوار

  1. مصرف خانوار به تفکیک شهری و روستایی
  2. نابرابری در توزیع درآمد
  3. پس‌انداز (سپرده‌های بانکی)  

 

 1. تامین منابع مالی

  1. منابع دولتی

   1. اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‎ای و چگونگی مصارف آن به تفکیک ملی و استانی
   2. اعتبارات هزینه‌ای و چگونگی مصارف آن به تفکیک ملی و استانی
   3. سرمایه‌گذاری‎های شرکت‎های دولتی
  2. منابع غیردولتی (منابع مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و…)
 2. مصارف

  1. مصارف دولتی و غیر دولتی به تفکیک تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای
  2. مصارف برحسب بخش‎های مختلف به تفکیک فیزیکی و انسانی

 

 1. تحلیل سازمان فضایی فعالیت‌‌ها                    

  1. تحلیل سازمان فضایی بخش‎های اصلی(کشاورزی، صنایع ، خدمات)

   1. شناسایی اجزا سازمان فضایی در هر بخش
   2. تحلیل روابط اجزا سازمان فضایی در هر بخش و بین بخش‎های مختلف
   3. سطح‎بندی اجزا سازمان فضایی در هر بخش
   4. تعیین میزان تناسب و یا تعادل فعالیت‏ها با فضا از نظر مقیاس تولید، تکنولوژی، بازار و …..

 

 1. جمعبندی و نتیجه‌گیری از وضعیت اقتصادی (نقاط قوت و ضعف  و  فرصت و تهدید)

 

 1. فصل دوم: تحلیل ساختار فضایی موجود
 2. تحلیل ساختار سکونتگاهی

  1. توصیف عناصر نظام سکونتگاهی (انواع سکونتگاه‌ها)

   1. شهرها

    1. توزیع شهرهای استان برحسب رتبه- اندازه
    2. شبکه سلسله مراتبی ارتباطات شهری
    3. ساختار شهرهای استان ( تجمع های شهری،مناطق شهری، مورفولوژی شهرها)
   2. روستاها

    1. سطح‎بندی آبادی‎ها
    2. تحلیل نحوه استقرار روستاها: کوهپایه‎ای، کوهستانی، جلگه‎ای، ساحلی، جنگلی و …
    3. ساختار روستاهای استان (مجتمع یا کانونی، متفرق و پراکنده، خطی)
   3. فعالیت‎‌ها

    1. پراکندگی و توزیع مراکز و قلمروهای صنعت استان
    2. پراکندگی و توزیع کانسارهای عمده معدنی استان
    3. پراکندگی و توزیع قلمروهای اصلی تولید کشاورزی استان(زراعت، باغداری، دامداری و آبزیان)
    4. تحلیل پراکندگی و توزیع مراکز اصلی ارایه خدمات و سطح‎بندی آنها

 

 1. تحلیل سایر عناصر ساختار فضایی

  1. مناطق طبیعی

   1. گونه‌بندی نواحی مختلف استان از نظر ویژگی‌های طبیعی(مناطق کوهستانی، کویری، جنگل، مرتعی، جلگه‌ای و …)
   2. محدوده های طبیعی معین و توزیع فضایی آن ها (محدوده های حفاظت شده، پارک های ملی و …)
   3. تحلیل ارتباط ساختاری سکونتگاهها با مناطق طبیعی استان
  2. سایر نواحی انسان ساخت ( تحلیل پراکندگی فضایی و ارتباط آنها با سکونتگاهها) 

   1. شبکه های زیربنایی استان
   2. مناطق آزاد و ویژه، پارکهای صنعتی، علمی، فناوری
   3. تحلیل روابط ساختاری سایر مناطق انسان ساخت با سکونتگاه ها

 

۲-۳- تحلیل کارکردها و الگوی ارتباط بین آنها

 1. پیچیدگی کارکردی و مرکزیت سکونتگاه‎ها

  1. سکونتگاه‌های شهری

   1. سطح بندی سکونتگاه‎ها بر حسب کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وتعیین شهرهای چندکارکردی.
   2. تشخیص کارکرد سکونتگاه های شهری بر حسب مقیاس فراملی، ملی، منطقه ای و ناحیه ای
   3. تشخیص سکونتگاه های شهری بر حسب کارکرد زیارتگاهی، بازاری، خوابگاهی و ..
  2. سکونتگاه‎های روستایی

   1. سطح بندی سکونتگاههای روستایی بر حسب کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وتعیین روستاهای مرکزی
   2. تشخیص سکونتگاه های روستایی برحسب کارکرد سکونتگاهی،اقتصادی- تولیدی، خدماتی- تسهیلاتی، استراحتگاهی-ارتباطی
  3. تعیین پیچیدگی کارکردی و مرکزیت سکونتگاهها بر اساس شاخص های مربوطه
 2. مکان‎های مرکزی

  1. تعیین مکان های مرکزی
  2. تعیین حوزه نفوذ مکان های مرکزی

 

 1. فصل سوم: توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه‌ها[۶]

  1. پیوندهای فیزیکی و شبکه خدمات حمل و نقل   

   1. تحلیل پیوندهای فراملی شبکه حمل و نقل استان
   2. تحلیل پیوندهای منطقه ای شبکه حمل و نقل استان
   3. پیوند مراکز شهری استان با مرکز استان
   4. پیوند مراکز شهری استان با یکدیگر
   5. پیوند مراکز روستایی با مراکز شهری استان
   6. تحلیل جریان ورود و خروج زمینی بار و مسافر
   7. تحلیل جریان ورود و خروج هوایی بار و مسافر
   8. تحلیل جریان  ورود و خروج دریایی بار و مسافر
   9. تحلیل وضعیت شبکه حمل و نقل استان در ارتباط با ورود و خروج بار و مسافر

 

 1. پیوندهای اقتصادی

  1. جریان مواد خام و کالاها(اعم از واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای)      

   1. ارزش مبادلات مواد خام و کالاها
   2. وزن مبادلات مواد خام و کالاها
  2. جریان اقلام عمده  ورودی و خروجی استانی و فرااستانی

   1. جریان‌های عمده خروجی برحسب ارزش و وزن
   2. جریان های عمده ورودی برحسب ارزش و وزن
  3. پیوندهای تولیدی

   1. تحلیل پیوندهای بخش کشاورزی بین مراکز سکونتگاهی
   2. تحلیل پیوندهای بخش صنعت بین مراکز سکونتگاهی
   3. تحلیل پیوندهای بخش خدمات بین مراکز سکونتگاهی
   4. تحلیل نهایی پیوندهای تولیدی
  4. جریان‌های درآمد و سرمایه

   1. جریان درآمد و سرمایه درون استانی
   2. جریان درآمد و سرمایه فرا استانی
 2. پیوندهای جمعیتی 

  1. جریان‌های مهاجرت‎های دائم و علل آن
  2. جریان مهاجرت‏های موقت و علل آن

 

 1. پیوندهای اجتماعی- فرهنگی

  1. پیوندهای ملی- فراملی قومی
  2. پیوندهای ملی- فراملی فرهنگی
  3. پیوندهای ملی- فراملی مذهبی
  4. تعامل بین گروه‌های اجتماعی

 

 1. پیوندهای خدماتی

  1. شبکه‌های اعتباری و مالی (در دوره پنجساله)

   1. بانک‌ها

    1. جریان میزان سپرده‌های صادره و وارده به مراکز اصلی جمعیتی
    2. تحلیل اعتبارات اعطایی به تفکیک فعالیت‌های عمده (صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی، حمل و نقل و …)
   2. تحلیل عملکرد بازار مالی به تفکیک انواع آن
  2. شبکه‌های آموزشی، پرورشی و ترویجی

   1. تحلیل جریان های آموزشی به تفکیک دولتی- غیر دولتی و شبکه های رسمی- غیررسمی بین سکونتگاه‌ها (فراگیران، معلمان و نیروهای پشتیبانی)
   2. تحلیل و ارزیابی عملکرد نظام آموزشی و پرورشی (گذر تحصیلی، ترک تحصیل، افت تحصیلی و …)
   3. تحلیل پیوندهای تفریحی، هنری و ورزشی
   4. تحلیل ارتباطات رسانه‌ای
  3. شبکه‌های خدمات بهداشتی و درمانی

   1. تحلیل پیوند جریان های بهداشتی و درمانی [۷] با مراکز اصلی سکونتگاهی (بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی- درمانی شهری و روستایی)
   2. تحلیل جریان بیماری های فراگیر و واگیر
  4. خدمات حرفه‎ای و تجاری (درون و برون استانی)

   1. تحلیل نوع و الگوی ارتباط خدمات تجاری و حرفه‌ای در مراکز اصلی سکونت و فعالیت
  5. پیوندهای تکنولوژیکی

   1. تحلیل نوع و الگوی مبادلات الکترونیک در مراکز اصلی سکونت و فعالیت
   2. تحلیل نوع و الگوی مبادلات علمی در مراکز اصلی تولید علم استان (دانشگاه‌ها، پارک‎های علم و فناوری، کریدورهای علم و فناوری و …)

 

 1. نتیجه‎گیری تحلیل پیوندها

  1. تعیین و تشخیص توانمندی پیوندها

   1. توانمندی پیوندهای فیزیکی و خدمات حمل و نقل
   2. توانمندی پیوندهای اقتصادی
   3. توانمندی پیوندهای جمعیتی
   4. توانمندی پیوندهای اجتماعی- فرهنگی
   5. توانمندی پیوندهای خدماتی
   6. توانمندی پیوندهای تکنولوژیکی
   7. جمع بندی نهایی و تشخیص پیوند غالب
  2. طبقه بندی سکونتگاه‌ها برحسب قدرت پیوندها

   1. سکونتگاههای دارای پیوند قوی
   2. سکونتگاههای دارای پیوند متوسط
   3. سکونتگاههای دارای پیوند ضعیف
   4. سکونتگاههای دارای پیوند بسیار ضعیف
   5. تشخیص و طبقه بندی پهنه ها بر حسب قدرت پیوند سکونتگاهی

 

 1. فصل چهارم : ملاحظات ایمنی، دفاعی – امنیتی در آمایش استان      

  1. تهدیدات ناشی از مخاطرات محیطی و محیط زیستی

   1. پهنه‌بندی استان در ارتباط با خطر زلزله

    1. بررسی گسل‌ها و مناطق پرخطر در رابطه با زلزله
    2. تحلیل فضایی خطر زلزله در مراکز جمعیتی و اقتصادی استان
   2. پهنه‌بندی استان در ارتباط با خطر سیل

    1. طبقه‌بندی رودخانه‌های استان در ارتباط با خطر سیلاب
    2. تحلیل فضایی مخاطرات سیل در مراکز جمعیتی و اقتصادی استان
   3. پهنه‌بندی مخاطرات و تهدیدات ناشی از طوفان شن و یا حرکت ماسه‌های روان

    1. پهنه‌بندی مناطق طوفان شن و یا حرکت ماسه‌های روان در استان
    2. تحلیل فضایی خطر طوفان شن و حرکت ماسه‌های روان در مراکز جمعیتی و اقتصادی استان
   4. بررسی و پهنه‌بندی سایر مخاطرات طبیعی و محیط زیستی استان (نظیر رانش زمین، خشکسالی و …)

    1. پهنه‌بندی سایر مخاطرات طبیعی و محیط زیستی استان
    2. تحلیل فضایی سایر مخاطرات در مراکز جمعیتی و اقتصادی استان
   5. بررسی مسایل امنیتی- دفاعی ناشی از آلودگی‌های محیط زیستی
   6. تحلیل امنیتی- دفاعی ناشی از بهره‌برداری از رودخانه‌های مرزی توسط همسایگان ایران (در استان‌های مرزی)
   7. پهنه‌بندی مناطق در معرض خطرات انواع بیماری‌های انسانی و دامی و اثرهای آن
   8. جمعبندی و تجزیه و تحلیل مخاطرات و تهدیدات محیطی و محیط زیستی استان

 

 1. تهدیدات اقتصادی

  1. تهدیدات متوجه اقتصاد استان

   1. ضعف فن آوری و بهره وری یا تک محصولی بودن
   2. ناتوانی در رقابت در بازارهای داخلی و خارجی
   3. وجود مقررات بازدارنده رشد اقتصادی (صادرات، واردات، سرمایه گذاری و …)
   4. خروج سرمایه
  2. جمع بندی و تجزیه و تحلیل تهدیدات اقتصادی

 

 1. تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

  1. تحلیل اثرات توسعه‌ای ناشی از مسائل قومی، طایفه ای، زبانی و مذهبی
  2. تحلیل تاثیرات فرهنگی برون مرزی بر فضای فرهنگی استان
  3. بررسی تحلیلی تهدیدات سیاسی استان
  4. بررسی تحلیلی پی آمدهای سیاسی ناشی از ناهنجاری ها و بزهکاری های اجتماعی
  5. بررسی تحلیلی پی آمدهای سیاسی ناشی از اغتشاشات و ..
  6. جمعبندی و تجزیه و تحلیل تهدیدات اجتماعی- فرهنگی
  7. تحلیل انواع تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

 

 

 1. تهدیدات نظامی – امنیتی

  1. بررسی تحلیلی تهدیدات نظامی و اثرات آن
  2. بررسی تحلیلی تهدیدات تروریستی و اثرات آن
  3. جمعبندی و تجزیه و تحلیل تهدیدات نظامی- امنیتی استان

 

 

 1. جمعبندی تهدیدات امنیتی- دفاعی

  1. جمعبندی انواع تهدیدات و ترکیب آن‌ها
  2. پهنه‌بندی استان بر حسب انواع تهدیدات امنیتی- دفاعی در استان
  3. ارایه ملاحظات دفاعی- امنیتی (بایدها و نبایدهای) دفاعی امنیتی و تأثیر آن بر سازماندهی فضایی استان

 

 1. فصل پنجم: جمعبندی و نتیجه‌گیری از مطالعات

با استفاده از اطلاعات و نتایج تحلیل‎های به دست آمده از وضعیت استان، ساختارفضایی و پیوندهای اصلی و با توجه به ملاحظات امنیتی- دفاعی جمعبندی و نتیجه گیری از مطالعات به شرح زیر خواهد بود:

 

 1. تبیین سازمان فضایی موجود و ارزیابی توانایی‌ها و محدودیت‌های استان برای پاسخگویی به رسالت‎ها و مأموریت‎های تعیین شده برای استان

  1. تبیین سازمان فضایی موجود
  2. نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها
  3. تشخیص توان پاسخگویی به رسالت ها و مأموریت ها

 

 1. تعارض و توازن بین نیازهای عناصر فضایی در استفاده از منابع موجود

  1. منابع طبیعی
  2. مالی و اعتباری
  3. نیروی انسانی متخصص
  4. انرژی( برق، سوخت فسیلی…)

 

 1. تعیین عدم تعادل‌های موجود در نظام فضایی

  1. عدم تعادلهای اقتصادی
  2. عدم تعادلهای اجتماعی- فرهنگی
  3. عدم تعادلهای محیط زیستی    
  4. عدم تعادل های شهری- روستایی  

 

 1. ارزیابی (بازنگری) اهداف کلی و جهت‎گیری‎های توسعه و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط

 

بخش دوم- برنامه‎ریزی و سیاستگذاری

 

 1. فصل ششم: پیش بینی و آینده نگری

  1. پیش‎بینی و آینده نگری تحولات بازارکار، سرمایه و تولید در سناریوهای مختلف

   1. بهره وری نیروی کار و سرمایه
   2. ترکیب اشتغال(جنسی، بخشی و …)
   3. شیوه تولید( سفارشی/ انبوه، مدرن/ سنتی)
   4. تاثیر تغییر فن‌آوری در تولید، کار و سرمایه
   5. تغییر منابع سرمایه ای (انسانی و فیزیکی)

 

 1. آینده نگری تحولات فناوری و نوآوری در سناریوهای مختلف

  1. آینده‌نگری تحولات فناوری تولید در فعالیت‌های اولویت‌دار استان
  2. آینده‌نگری تحولات فناوری در زیر ساخت‌های اصلی ارتباطات و اطلاعات
  3. آینده‌نگری تحولات فناوری در تولید و مصرف آب
  4. آینده‌نگری تحولات فناوری در تولید و مصرف انرژی

 

 1. آینده نگری نظام سکونتگاهی در سناریوهای مختلف

  1. آینده نگری نظام شهری
  2. آینده نگری نظام روستایی
  3. آینده نگری نظام سکونت و فعالیت

 

 1. پیش‌بینی منابع محیط زیستی استان در سناریوهای مختلف

  1. پیش بینی وضعیت عرصه‌های طبیعی و زیستگاهها (از نظر وسعت، یکپارچگی، گونه‌های زیستی)
  2. پیش بینی منابع قابل بهره برداری

   1. کمیت و کیفیت منابع آب سطحی و زیر زمینی
   2. کمیت و کیفیت خاک
   3. کمیت و کیفیت عرصه‌های جنگلی و مرتعی
   4. کیفیت هوای شهرها و مراکز توسعه‌ای
   5. پیش بینی چالش‌های محیط زیستی و نیازهای مدیریتی

    1. در مدیریت عرصه‌های طبیعی
    2. در مدیریت محیط زیست انسانی

 

 1. پیش‎بینی تحولات جمعیتی

  1. پیش بینی تحولات جمعیت در سناریوهای مختلف

 

 1. آینده‌نگری یکپارچه و انتخاب سناریو (براساس سیاست های منتخب استان و با ملاحظه چارچوب های تعیین شده در سطح ملی)            

 

 1. فصل هفتم: برنامه‌ریزی و سیاستگذاری

  1.  هدف

   1. اهداف تفصیلی آمایش استان

    1. اهداف استانی با توجه به پیوندهای درونی و بیرونی

اهداف بین استانی(اهداف مشترک بین چند استان)

اهداف فراملی( اهداف تعریف شده در پیوند با سایر کشورها)

 1. اهداف سازماندهی فضایی ( شهرها، روستاها، فعالیتها، شبکه ها)

 

 1. راهبردهای آمایش استان

  1. راهبردهای استانی با توجه به پیوندهای درونی و بیرونی

راهبردهای بین استانی(اهداف مشترک بین چند استان)[۸]

راهبردهای فراملی(راهبردهای تعریف شده در پیوند با سایر کشورها)

 1. راهبردهای سازماندهی فضایی ( شهرها، روستاها، فعالیتها، شبکه ها)

 

 1. سازمان فضایی مطلوب برای توسعه استان

  1. الگوی کلان سازمان فضایی

   1. الگوی استقرار مراکز سکونتگاهی
   2. الگوی استقرار فعالیت ها
   3. شبکه ارتباطات و پیوندهای درونی و بیرونی
  2. همگرایی سازمان فضایی مطلوب استان با سند ملی آمایش سرزمین و اسناد منطقه‏ای

 

 1. سیاست‎های اجرایی آمایش استان

  1. سیاست‏های اجرایی استانی
  2. سیاست‎های اجرایی سازماندهی فضایی

 

 1. پروگرام‌ها و منابع مالی

  1. تعیین پروگرام ها
  2. منابع مالی مورد نیاز

 

 1. فصل هشتم: مدیریت آمایش استان

 

 1. تحلیل وضعیت مدیریت استان از منظر آمایش

  1. ارتباط بین سازمانی ( همکاری، هماهنگی، قوانین و مقررات،…..)
  2. سازمان (ماموریت، وظایف، تشکیلات، ظرفیت‎های تخصصی، نظام اطلاعات، انعطاف‎پذیری، منابع اعتباری،…)
  3. نیروی انسانی (ترکیب تخصصی، انگیزشها، …..)

 

 1. طراحی مدیریت آمایش استان در زمینه‎های

  1. ارتباط بین سازمانی ( همکاری، هماهنگی، قوانین ومقررات،…..)
  2. سازمان (ماموریت، وظایف، تشکیلات، ظرفیت‎های تخصصی، نظام اطلاعات، انعطاف‎پذیری، منابع اعتباری،…)
  3. نیروی انسانی(ترکیب تخصصی، انگیزشها، …..)

 

 1. تعیین راهبردها و برنامه اجرایی به منظور ارتقا ظرفیت و کارآیی

  1. بخش دولتی
  2. بخش غیر دولتی

 

 1. طراحی نظام پایش و ارزشیابی برنامه آمایش در استان

 


[۱] تقسیم بندی پهنه های سرزمینی به واحدهای زیست بومی براساس حوزه های آبخیز تا حد کد ۴ رقمی جاماب انجام می‌شود.

[۲] سرانه مرسولات پستی، زمان سیر مرسولات پستی بین شهری، پوشش جمعیتی و مساحتی دفاتر پستی، دفاتر خدمات ارتباطی شهری، ضریب موفقیت تماس‌های تلفنی ثابت و همراه، نسبت تلفن دایر به منصوبه، انواع سوییچ‌های مخابراتی، ضریب نفوذ سیستم پیام کوتاه، تعداد تلفن‌های همگانی، ظرفیت شبکه انتقال داده‌ها، ضریب نفوذ دیتا، ISP و ICP واگذار شده، تعداد بهره برداران اینترنت، شبکه های رادیویی و تلویزیونی، ظرفیت فرکانس‌های استان، فرکانس‌های واگذار شده

[۳] سایر موارد مربوط به شبکه حمل و نقل در فصل سوم ارایه شده است.

[۴] ۴۰۰،۲۳۰،۱۳۲،۶۳ کیلوولت

[۵] بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گازمایع

[۶] – سکونتگاه‎های مورد نظر براساس مطالعات انجام یافته در بند ۲-۳-۲ انتخاب شده‌اند.

[۷] سطوح مختلف بهداشتی و درمانی(تخصصی و عمومی)

[۸]– راهبردهای بین استانی با هماهنگی استان‌های مرتبط و مرکزملی آمایش سرزمین به صورت نهایی تنظیم می‌شود.

انتشار شهرسازی آنلاین

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0