پژوهش نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی

پژوهش نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی در مشهد که توسط آقای حمید شایان تهیه و منتشر شده است.

چکیده پژوهش:

در راستای بهبود قابلیت دسترسی جمعیت روستایی به خدمات اساسی ،بیشتر کشورهای در ، حال توسعه برنامه ها و اهدافی را در سیستم برنامه ریزی خود گنجانده اند. در اواخر سال ۱۳۷۸ شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، مصوبه شورای هماهنگی عمران روستایی در خصوص ساماندهی فضاهای روستایی در سه سطح منظومه، مجم وعه و حوزه را به تصویب نهایی رساند . بنابراین مکان یابی مراکز سه گانه، با توجه به موقعیت جغرافیایی ، دسترسی، جمعیت و امکانات موجود، شبکه ارتباطی- زیربنایی، تقسیمات و مرکزیت سیاسی- اداری، مسایل امنیتی- استراتژیکی، همگنی های فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و محیطی از اولویت هایی است که هرچند با تأخیر ولی به طور اجتناب ناپذیر و سریع باید انجام شود. نوشتار حاضر نتایج به دست آمده از سطح بندی خدمات رسانی روستایی شهرستان مشهد را در سال ۱۳۸۲ ، ارائه می دهد. در مجموع ۷ مرکز منظومه، ۲۹ مرکز مجموعه و ۶۶ مرکز حوزه از میان ۵۷۳ سکونتگاه روستایی و ۶ سکونتگاه شهری مشخص شده اند تا با تجهیز و تقویت عملکردی آنها موجبات اشاعه خدمات با دسترسی مؤ ثر در راستای ایجاد پیو ند بیشتر میان سکونتگا هه ای روستایی و در نهایت تعادل نسبی بین روابط شهر و روستا فراهم شود.

 

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0