آموزش طرح های توسعه شهری جدید تهران بخش۲

آموزش طرح های توسعه شهری جدید تهران که توسط اداره کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران منتشر شده است و آقای شهرام رضایی این آموزش را تدریس کرده اند.این آموزش شامل ۳ بخش است که بخش اول این آموزش قبلا از شهرسازی آنلاین منتشر شد و اکنون بخش دوم این آموزش قرار داده می شود.

چکیده آموزش:

این آموزش ادامه بخش اول می باشد که به موارد زیر در این آموزش اشاره شده است.

۱_ استخوان بندی سازمان فضایی شهر ۲_ محورهای شهری ۳_  مراکز شهری و پهنه های ویژه ۴_ مراکز با مقیاس حوزه های شهری ۵ _ گستره های ویژه شهری و پیراشهری ۶_ شبکه حرکت ۷_ شبکه معابر ۸_ کریدورهای برون شهری و دروازه ها ۹_ پهنه بندی استفاده از اراضی ۱۰_ مقایسه کاربری ها و پهنه بندی ۱۱_ ساماندهی عمران و توسعه شهری تهران ۱۲_ عرصه های ساماندهی ۱۳_ ساماندهی عرصه های ارزشمند ۱۴_ ساماندهی عرصه های مستعد توسعه و…

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0