مقاله نقدی بر نظریات رایج در مورد بحران مسکن

مقاله نقدی بر نظریات رایج در مورد بحران مسکن توسط آقای مهدی کاظمی آماده و منتشر شده است.

چکیده مقاله:

با وجود اینکه بازار مسکن بشد ت راکد است ؛ در عوض بازار ارائه نظریات وپیشنهادها گرم است. مقامات هم پا را فراتر نهاده ، نه کم ونه زیاد میخواهند ، بهای زمین را که علت اصلی این بحران میدانند، به صفر برسانند!؟ ومسئله را بصورت ریشه ای حل کنند !
نقد نظریات وبرداشتهای رایج مربوط به علل بوجود امدن بحران مسکن ویا سایر معضلات اجتماعی ، بدین سبب ضروری وبا اهمیت است که: نهایتا“، علت یابی ها بگونه ای مطرح گردند که با استناد به انها ، بتوان گامهای بعدی جهت رفع ویا کاهش بحران رابا اطمینان نیل به هدف(ویا حداقل تعد یل بحران) ، برداشت . نظریات مربوط به ریشه یابی علل بوجود امدن مسائل اجتماعی درصورتیکه مورد نقد همه جانبه قرار نگیرند ، بویژه در وضعیتی که، باکمبود مراکز تحقیقاتی وهمچنین اد بیات تحلیلی مربوطه ونظریه پردازی های قابل استنادی ، در این زمینه ها ، مواجه هستیم ؛ میتواند در تصمیم گیری ها اثر نادرستی گذارده ، زمینه را برای تشدید بحران فراهم اورد . جهت ادامه بحث میتوان برخی از برداشتها ، نظریات ، راهکارهای پیشنهاد شده ای که بیشتر در سطح جامعه رایج است را مطرح نموده ، میزان صحت ومطابقت انها را با وضع موجود ، مورد ارزیابی قرار داد.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0