پایان نامه بکارگیری اصول و روشهای طراحی محیطی برای کنترل و کاهش میزان آبهای سطحی در فضاهای شهری

نویسنده:  ملیحه رضایی مهریزی
استاد راهنما: دکترمهرداد نظریها دکتر اکبر باغوند
استاد مشاور: مهندس محمد مطلبی
تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال
دانشگاه: تهران
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی طراحی محیط زیست

چکیده :

افزایش روند توسعه شهری در نقاط مختلف جهان به دلیل تغییرات اجتماعی و مهاجرت های گسترده در سالهای اخیر موجب افزایش سطوح نفوذ ناپذیر و در نتیجه افزایش حجم روان آبها و میزان حداکثر جریان شده است. همچنین تغییر کاربری زمین در مناطق شهری باعث آلودگی بیشتر رواناب های شهری می شود که به مرور به آبهای زیر زمینی نیز اثر کرده و منابع آبی طبیعی را نیز در گیر می کند. سیستم های زهکش رایج اغلب بر پایه هدایت آبهای سطحی استوارند که موجب تشدید ورود آلاینده ها به منابع آب و بروز اختلالات هیدرولوژیکی(مثل انتقال آلودگیها و بروز سیلاب در پایین دست و …) و در نتیجه تخریب ساختار اکوسیستم میشوند. همچنین استفاده از این سیستم ها علاوه بر اشغال فضا، ایجاد آلودگی بصری می نماید. بنابراین بهره گیری از راهکارهایی در طراحی محیطی برای کنترل و کاهش میزان روانابهای سطحی ضروری به نظر می رسد.

مطالعات نظری در این تحقیق بر پایه ایجاد هماهنگی بین اصول توسعه شهری پایدار، اصول اکولوژی منظر پایدار و اصول مدیریت پایدار سیلابهای شهری صورت گرفته است که در نهایت منجر به بکارگیری ابزارهای مدیریت پایدار سیلابهای شهری به منظور کاهش هدررفت روانابها و اطمینان از تغذیه مناسب منابع آب زیرزمینی می شود. بر این اساس، روند شکل گیری و حصول نتایج این پروژه به صورت زیر می باشد:

·        تعریف مسئله عمومی و اختصاصی تحقیق، جمع بندی مبانی نظری و تعیین رویکرد اصلی پژوهش

·        انجام مراحل شناخت و تحلیل در سه مقیاس کلان(شهر تهران)، میانی(منطقه۲۲شهرداری تهران) و خرد(شهرک المپیک) براساس اصول طراحی اکولوژیک و پایدار شهری

·        آنالیز سایت، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تحلیل دقیقتر پهنه خرد برای انتخاب محدوده طراحی 

·        تعیین اهداف و اصول طراحی و سپس تدوین راهبردهای طراحی در پهنه های چهارگانه سایت و ارائه طرح راهبردی 

·        طراحی در مقیاس خرد، ارائه پلان های بخشی، مقاطع و پرسپکتیو های طرح

با توجه به اینکه اجزای اصلی سایت مورد مطالعه شامل معابر اصلی، بلوکهای ساختمانی، پارکینگ ها و مسیرهای فرعی منتهی به آنها میباشد، انتخاب محدوده طراحی به نحوی صورت گرفت که تمام این اجزا را در بر داشته باشد. در این بخش پوشش گیاهی بر روی شیب مشرف به محدوده، نگهدارنده زیستی، چالاب، گودال نفوذ و سطوح نفوذپذیر و همچنین بشکه های جمع آوری آب باران و سبز بام ها پیشنهاد شد. با در نظر گرفتن دوره بازگشت ۵ ساله و تداوم بارندگی با حداکثر زمان ۵ دقیقه، طرح پیشنهادی حجم سیلاب حدود ۱/۳۰ درصد را میتواند در خود جای دهد.

کلمات کلیدی: رواناب شهری، مدیریت پایدار سیلاب، توسعه کم اثر، طراحی شهری حساس به آب، طراحی پایدار

خلاصه مدیریتی ملیحه رضایی مهریزی

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0