چشمه های آب معدنی و آبهای گرم،توسعه جهانگردی و نقش مردم بومی

در این مقاله سه موضوع مستقل اما به هم پیوسته در زمینه توسعه مناطق دارای  چشمه های آب معدنی و آبهای گرم از دیدگاه برنامه ریزی مطمح نظر قرار گرفته  است:  اولاً با اشاره به پیچیدگی های شرایط زندگی در دوران کنونی از یک طرف، و  افزایش امید به زندگی از سوی دیگر نشان داده شده است که توسعه استراحتگاه هایی  برای تمدد اعصاب، باز پروری جسمی، توانبخشی فکری و درمان طبیعی برخی از  بیماریها، به عنوان یک ضرورت غیر قابل اجتناب باید در دستور کار سازمانهای  مسئول تامین اجتماعی، توانبخشی و اوقات فراغت مردم قرار گیرد و این سازمانها  نسبت به سرمایه گذاری های لازم برای تاسیسات زیربنایی و بهره وری مطلوب از این اماکن اقدام کنند. 

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0