چشم‌انداز ۲۰۲۰ مالزی

از فوریه سال ۱۹۹۱، توسعه کشور مالزی بر پایه دیدگاهی هدایت می شود که از سوی نخست وزیر وقت این کشور، ماهاتیر محمد، چشم انداز ۲۰۲۰ نامیده شده است. این دورنما به طور کلی با عبارات ذیل بیان می شود:
" در سال ۲۰۲۰ میلادی مالزی می تواند ملتی متحد و دارای جامعه ای مطمئن و آکنده از ارزشهای والای اخلاقی و اصول رفتاری مطلوب، مشغول زندگی در جامعه ای دمکراتیک، آزاد، برابر از بعد اقتصادی، موفق و در حال پیشرفت، و با اقتصادی رقابتی، پویا، قوی و در حال رشد باشد." سابقه برنامه ریزی در کشور مالزی به سـال ۱۹۵۰ بـاز مـیگـردد. همچنـین واحـد برنامـه ریـزی اقتصادی در سال ۱۹۶۱ در دفتر نخست وزیری تشکیل شد تا برنامه ریزی توسـعه بـا جـدیت و نظـارت بیشتر و بهتری پیگیری شود . برنامه ریزی توسعه در مالزی که حلقه اول چرخه یک پروژه به شمار میآیـد، با نظارت کامل بر روند اجرای پروژه و همچنین ارزیابی برنامه پس از اجرای آن، همراه می تاباشد تصـویر شفافی از ظرفیتهای اجرایی اقتصاد کشور به دست آید . در مالزی از ۴ ابزار برنامه ریزی ( برنامـه چشـم انداز، برنامه ۵ ساله توسعه، ارزیابی نیمه اول برنامه ۵ ساله و بودجه سالانه ) استفاده میشود کـه هریـک دارای افق زمانی متفاوتی میباشند . تمامیاین ابزارها در قالب برنامه چشم انداز ۲۰۲۰ دنشوهدایت می . مالزی کشوری است که در عرض ۵ دهه توانسـته اسـت خـود را از زمـره کشـورهای عقـب مانـده اقتصادی خارج نموده و مسیر توسعه اقتصادی – اجتماعی را به سرعت طی نماید. در این گزارش تلاش شدهاست تا پس از معرفی اجمالی نظـام حکـومتی و اقتصـاد مـالزی، سـابقه برنامه ریزی در این کشور مورد بررسی قرار گرفته و اهداف اصلی توسعهای این کشور در قالب کلی چشم انداز ۲۰۲۰ معرفی گردد. همچنین برخی راهبردها و اقدامات صورت گرفته در کشـور مـالزی در راسـتای نیل به این اهداف کلی بیان شدهاست…… برای دریافت متن کامل از لینک زیر اقدام کنید.

برای دریافت متن کامل چشم‌انداز ۲۰۲۰ مالزی کلیک کنید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0