ارائه ساختار تشکیلاتی جدید شهرداری تهران

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

ساعت : ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

مکان : فرهنگسرای نیاوران

برای دریافت فرم ثبت نام اینجا را کلیک نمایید.

تهران به عنوان مرکز سیاسی و اقتصادی ایران، بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد. گستردگی شهر، جمعیت روزافزون آن و مسائلی همچون معضل ترافیک و آلودگی هوا، ناپایداری و عدم ایمنی بناها، ناهنجاریهای زیست محیطی و عدم توازن و نارسایی در ارائه خدمات شهری، مدیریت پایدار شهری را بیش از پیش در جستجوی اتخاذ راهکارهای کارآمد، ملزم می سازد.
واقعیت این است که کلان شهر تهران را دیگر نمیتوان صرفاً از راه صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های موردی، اداره و راهبری نمود. در حال حاضر مدیریت شهر تهران با معضلات تعدد مأموریت های متداخل حوزه های مختلف، فقدان هماهنگی و نظارت بین حوزه ها، رقابت بین حوزه ها برای تصدی گری و فقدان تعامل و ارتباط منطقی بین صف و ستاد روبرو است. ساختار مدیریت کلان شهر نیاز به تحول اساسی در سطوح خرد و کلان دارد. از طرفی امروزه دستاوردهای جهانی در مواجهه با مسائل شهرهای بزرگ میتواند راهگشا باشد. همچنین حرکت به سمت «شهروند مداری» و حاکمیت شهروندان در مدیریت شهری، امری بسیار ضروری است که الزامات زیر را در پی خواهد داشت:

  •  باز مهندسی ساختار و سوق دادن کلیه سیاستها در عرصه شهر به سوی تمرکززدایی و تقلیل سطوح مدیریت شهر به گستره های خردتر مانند مدیریتهای ناحیه ای و محله ای در برنامه ریزی ها که عملاً زمینه ساز حضور بیشتر در سطوح مختلف تصمیم گیری تا اجراست.
  •  برقراری جریان آزاد اطلاعات در عرصه مدیریت شهر تهران
  •  روان سازی امور و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی در امور شهری از طریق مکانیزه کردن مراحل گردش کار اداری و پاسخگویی فعال به شهرمندان.

نشست علمی – تخصصی «ارائه ساختار تشکیلاتی جدید شهرداری تهران» که برگرفته از یافته ها و نتایج پروژه «بازنگری، اصلاح و بهبود ساختار تشکیلاتی شهرداری تهران» است، ضمن تبیین ویژگیهای ساختار مطلوب و بررسی وضعیت موجود، ساختار نمودار سازمانی شهرداری تهران را در چارچوب اختیارات موجود مورد بازنگری قرار میدهد و نسبت به تدوین تشکیلات تفصیلی شهرداری متناسب با تغییرات ایجاد شده اقدام میکند. انتظار می‌رود با کاربست ساختار پیشنهادی شهرداری تهران، ساختار سازمانی شهرداری تهران، هم سو با سیاستها و اهداف متخذه و با رویکرد فرآیندی بتواند در چارچوب طرح مدیریت استراتژیک سازمان، نقش خود را به خوبی ایفاء نماید.

 13920225

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0