مصوبه شورای عالی شهرسازی

اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور معرفی شدند.

به گزارش شورای عالی شهرسازی و معماری در مصوبه ای دکتر شاهین حیدری، دکتر اصغر محمد مرادی، دکتر جهانشاه پاکزاد، مهندس بهشتی و مهندس کلانتری را به عنوان اعضای حقیقی کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش(کمیته فنی۳) تعیین کرد.
شورای عالی شهرسازی و معماری در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، ‌منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۸/۲/۹۳ موضوع پیشنهاد اعضای کمیته فنی ۳ را مورد بررسی قرار داد.
در این جلسه مقرر شد: در راستای نیل به اهداف ماده یک قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم واعتلای هنر معماری ایران) و در اجرای مصوبه مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص تشکیل کمیته ای با عنوان ” کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش” (کمیته فنی۳) با عضویت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی( با تخصص معماری،مرمت و طراحی شهری)، دونفر از اساتید دانشگاه و دونفر از حرفه مندان به پیشنهاد دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری تشکیل شود.
بنابر این گزارش این کمیته تخصصی برای بررسی طرح های ویژه، طراحی فضاهای شهری، بافت های واجد ارزش، معیارها،ضوابط و آیین نامه های شهرسازی و معماری و موارد مرتبط با ساختار و وظایف مشخص تشکیل خواهد شد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0