آموزش نقشه پهنه بندی سیلاب

آموزش نقشه های پهنه بندی سیلاب که توسط شهرداری تهران تهیه و منتشر شده است.

چکیده آموزش:اولین قدم در مطالعات اقتصادی طرح های مدیریت سیلاب یا مهار سیلاب داشتن نقشه های پهنه بندی سیلاب می باشد. چرا که با توجه به پهنه سیل در دوره بازگشت های متعدد و برآورد خسارت در هر پهنه میزان سرمایه گذاری جهت جلوگیری از خسارت در حالت بهینه محاسبه خواهد گردید. در این نوع مطالعات گسترده هر سیل در دوره بازگشت مربوطه مشخص و کاربری اراضی و تاسیسات واقع در هر منطقه به دقت بررسی شده و خسارات محتمل آن تعیین می شود. که این رقم میزان سود ناشی از احداث تاسیسات سیل گیر را مشخص می سازد. در این صورت می توان متناسبا مقدار سرمایه گذاری توجیه پذیر جهت کاهش این مقدار را در مطالعات روشن ساخت.

شرکت های بیمه ای برای تعیین نرخ ریسک مناطق مختلف حاشیه رودخانه و دریافت حق بیمه متناسب با خطرپذیری هر منطقه به این نقشه ها نیاز دارند. در حال حاضر آنچه به عنوان بیمه سیل در کشور ما مطرح است، برای کلیه اراضی مجاور و رودخانه صرف نظر از میزان خطر پذیری آنها و صرفا با توجه به وسعت یا ارزش سرمایه گذاری های موجود، سهم بیمه را تعیین می نمایند. حال آنکه در صورت استفاده از نقشه های پهنه بندی سیلاب، غالب موسسات مالی قبل از سرمایه گذاری، محل مورد نظر را با این نقشه ها کنترل می نمایند و تدریجا سرمایه گذاری در مسیر سیلاب کاهش یافته و یکی از اهداف عمده مدیریت سیلاب تامین می گردد.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0