لوکوربوزیه-سیر اندیشه های شهرسازی

 به نام خدا

درس سیر اندیشه های شهرسازی

      استاد : دکتر سید محسن حبیبی                                                       ارائه دهنده : یاسر منصوری

 

شارل ادوارد ژانره « لوکوربوزیه »                       Charles edouard jeanneret

لوکوربوزیه ( ۱۹۶۵-۱۸۸۷) در قسمت فرانسه زبان سوئیس متولد شد اما نهایتا فرانسه را به عنوان وطن خود انتخاب کرد . هیچ یک از معماران معاصر تاثیری قابل مقایسه با لوکوربوزیه در شکل دادن به معماری مدرن نداشتند و این تاثیر نه فقط بدلیل خلاقیت هنری لوکوربوزیه به مثابه یک نقاش ، مجسمه ساز ، طراح و معمار بلکه بدلیل سهم عظیم او به مثابه یک روشنفکر و یک نویسنده پر توان که می توانست پنداره های هنری خود را نه فقط در شکل تجسمی بلکه به صورت افکاری روشن به بیان ادبی درآورد و از آن طریق بر گروهی از مخاطبان بخصوص معماران و شهرسازان منتقل کند .

خردگرایی:

مشکل مسکن ، رشد جمعیت بر اثر انقلاب صنعتی ، توقف رشد اقتصادی پس از جنگ جهانی . نیازهای منبعث شده از این مشکلات و تاثیر آن بر این نگرش . حمایت از اشکال خالص ( در مقابله با هنر نو و متاثر از کوبیسم ) هر گونه آرایش و تزیین بنا را مردود دانسته و بهره برداری قاطع از مبانی فنی و صنعت را توصیه می کند .

نظریه ها و فرم های ساختمانی « خردگرایی» :

– تفکر شهرسازی ، معماری و تولیدات مبتنی بر طراحی صنعتی به عنوان ابزار پیشرفت اجتماعی و آموزش دمکراتیک .

– حداکثر صرفه جویی در کاربرد زمین و ساخت بنا و تامین حداقل استانداردها .

– بهره مندی از فنون صنعتی به روش نظام یافته ، استاندارد کردن ، پیش ساختگی در تمام سطوح .

– طراحی محیط از شهرسازی تا طراحی صنعتی .

– تقدم شهرسازی بر معماری

– تقدم کار گروهی بر کار انفرادی

– نفی مفهوم سبک

 نقد شهرهای معاصر توسط لوکوربوزیه :

– بی نظمی                                  – ناامنی                                         – غیر انسانی بودن

نظریات لوکوربوزیه در رابطه با شهرسازی و معماری :

 – جداناپذیری معماری و شهرسازی .

–  فضیطت معماری مدرن در سادگی و کاربردی شدن آن و تعمیم از واحدهای مسکونی به شهر .

 – سازش بین زندگی فردی و جمعی .

–  طبقه بندی عملکردهای شهری ، تعدد فضاهای سبز ، ایجاد نمونه های عملکردی اولیه و عقلایی کردن مسکن جمعی .

برخی از نکات اصول زیباشناسی لوکوربوزیه :

– بهره مندی از مصالح جدید ساختمانی ، بتن مصلح .

– به کار بستن یک زبان ویژه نابگرایانه متثر از وضوح معماری کلاسیک یونان .

–  در نظر گرفتن نیازهای ساختمان های صنعتی شده مبتنی بر مباحث اجتماعی و اقتصادی .

اصول تغییر ناپذیر اساسی بیان شخصی معماری لوکوربوزیه :

۱- پیلوتی ها                                      ۲- باغچه های پشت بام                                      ۳- پلان آزاد

۴- نوار پنجره های افقی                        ۵- نمای آزاد

درسال ۱۹۵۱ ( مدولار ) را که نظامی از تناسبات مبتنی بر تناسبات طلائی و مربوط به ابعاد انسانی بود را پدید آورد .
اندیشه های لوکوربوزیه در برخورد با مسائل شهری :

معیار و ماشین :         ۱-  انسان و نیازهای همسان             ۲- ستایش ماشین                  ۳- خانه ماشینی برای زیستن

طبقه بندی  :             ۱- طبقه بندی جمعیت                     ۲- طبقه بندی آمد و شدها

      هندسه  :                    ۱- هندسه ساده                              ۲-  نظم و کارایی

      علیه خیابان

      درختان و سبزی :       ۱- آوردن طبیعت به داخل شهرها       ۲- معجزه درختان در برقراری مقیاس انسانی

نمونه لوکوربوزیه برای شهر :

                                        – تراکم زدایی از مرکز شهر

                        –  افزایش تراکم

                        – افزایش وسایل آمد و شد

                        – افزایش سطوح درختکاری شده

                        – قرار گیری ایستگاه قطار در مرکز شهر

                              – جمعیت ( شهرنشینان ، حومه نشینان ، مختلط ها)

آثار لوکوربوزیه به سه صورت بوده:

۱- آثار اجرا شده                     – باغ شهر پساک                                  – طرح هادی شاندیگر

۲- طرح های هادی هرگز اجرا نشده ( طرح های نسبتا ثابت برای مناطق مختلف )

 – طرح شهر معاصر                  – طرح همجداری پاریس                         – طرح الجزیره

 – بارسلون                             – بوئنوس آیرس                                   – مونته ویدئو

– سائوپولو                              – پاریس                                             – سن دیه

۳-  کتاب ها

– به سوی معماری                  – شهرسازی                                         – شهر درخشان

– منشور آتن                         – پیشنهادات شهرسازی                           – چگونه اندیشیدن به شهرسازی

  – مجموعه مسکونی مارسی

 

منابع و ماخذ

– اوستروفسکی ، واتسلاف ، شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن ، ترجمه لادن اعتضادی ، نشر دانشگاهی ۱۳۷۱٫

– شوای ، فرانسواز ، شهرسازی تخیلات و واقعیات ، ترجمه سید محسن حبیبی ، دانشگاه تهران ، ۱۳۷۵ .

– مانیاگو لامپونیانی ، ویتوریو ، معماری و شهرسازی در قرن بیستم ، ترجمه لادن اعتضادی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۱ .

 – ناصر فکوهی ، انسان شناسی شهری ، مجد ، ۱۳۸۳ .

  – یار احمدی ، امیر ، به سوی شهر سازی انسان گرا ، پردازش و برنامه ریزی شهری ، ۱۳۷۸ .

   – WWW.Wikipadia.org/Le corbusier


برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0