نگاه مدیریت شهری به خُبرگان دانشگاهی

دومین جلسه شورای راهبردی معماری و شهرسازی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با حضور رئیس مرکز و متخصصان و اساتید عضو این شورا برگزار شد.

نگاهداری، رئیس مرکز در این جلسه بر اهمیت تشکیل این شورا تاکید کرد و گفت: قرار است در این شورا موضوعات مهم شهری مورد بررسی و پایش قرار گیرد و پس از تائید نهایی برای تدوین به دکتر قالیباف شهردار تهران ارائه شود. وی اظهار کرد: قالیباف در چهار سال آینده شهرداری تهران، رویکرد تحول در مدیریت شهری را دنبال می‌کند و مرکز مطالعات را به عنوان ستاد این تحول معرفی کرده‌اند تا در حوزه‌های اصلی مدیریت شهری ورود پیدا کند.

نگاهداری با بیان اینکه برنامه‌ریزی بالا ترین سطح فعالیت شورای راهبردی معماری و شهرسازی است، افزود: باید این شورا در راستای احصاء و رفع مشکلات شهری بیش از پیش تلاش نماید و از ظرفیت‌های موجود برای توسعه و پیشرفت شهر استفاده کند.

وی رویکرد شورای راهبردی معماری و شهرسازی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران را نگاه ویژه به خُبرگان دانشگاهی بیان کرد و گفت: با استفاده از این روش می‌توان از مجموعه افرادی که سال‌های متمادی در این حوزه فعالیت کرده‌اند، جهت اخذ رویکردهای شهرسازی بهره گرفت تا بتوان براساس مشارکت و همکاری به تصمیمات تخصصی به رویکردهای صحیح در نگاه شهرسازی دست پیدا کنیم و آنرا به شهردار تهران ارائه دهیم.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرتهران بیان کرد: هم راستا با شورای راهبردی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، شوراهای راهبردی نیز با حضور دکتر قالیباف در شهر داری تهران برگزار می‌شود و تصمیماتی که در شورای راهبردی مرکز گرفته می‌شود در آنجا نیز ارائه و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا تصمیمات را به کاربست و اجرایی شدن برسانیم.

نگاهداری در ادامه از تشکیل شورای نظارت بر طرح‌های توسعه شهری در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران خبر داد و گفت: با تشکیل این شورا می‌توان برخی از خروجی‌ها و تصمیماتی که در شورای راهبردی معماری و شهرسازی مرکز انجام می‌شود را به صورت یک پشتوانه تخصصی دنبال کرد. وی خاطر نشان کرد: نهادهای سیاست گذار وظیفه رسیدگی و اجرایی کردن پژوهش‌ها را بر عهده دارند، بر این اساس باید یک دبیر خانه قوی جهت حمایت کارشناسی این جلسات ایجاد شود و وظیفه هدایت کارشناسی را نیز اعضای شورای راهبردی برعهده داشته باشند.

در این جلسه موضوع مدیریت یکپارچه شهری، مسئله فقر شهری و نابرابری‌های فضایی، سنجش رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در تهران به طور اعم و شهرداری تهران به طور اخص، مسئله انتقال پایتخت، تبیین نقش و جایگاه شهروندان در مدیریت شهری تهران، بررسی وضعیت شورایاری‌ها و بازنگری در ساختار مدیریت محلی به منظر بهبود مشارکت شهروندان، اصلاح ساختارهای قانونی در مدیریت شهری/ اصلاح قوانین و مقررات حوزه شهرسازی، مسئله اجرایی نمودن طرح ها/ بررسی علل عدم تحقق طرح‌های شهری، برنامه‌ریزی کاربری زمین، بازنگری در ساختار شهرداری تهران/ آسیب شناسی شهرها، مطالعه در زمینه احساس تعلق شهروندان به شهر و احترام به شهر و احترام شهر به حقوق شهروندی، بازنگری در ماموریت‌های سازمان‌های ویژه متولی در شهرداری با توجه به تحول در رویکردها، ایجاد ساز و کار پایدار برای تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها و تغییر نگاه به حوزه مدیریت و تحقق حکمروایی از جمله عناوین مطرح شده توسط اعضای شورای راهبردی شهرسازی و معماری بود.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0