نگاهی گذرا به کانستراکتیویسم

ارائه ساختمان های مدرن دربین دو جنگ جهانی بود.  ساختار لغوی کلمه construction:
ریشه لاتینconstruction : کلمه to cnstruet از کلمه لاتین con struere – به معنی سازماندهی کردن یا ساختار دادن- گرفته شده است .و ریشه روسی این کلمه عبارت است از : konstruktsiie
● مبانی فلسفی:
به لحاظ مباحث نظری و ساختمان های طراحی شده، یکی از سبک های مهم برای بیان اصول و ارائه ساختمان های مدرن دربین دو جنگ جهانی بود.

● نتایج :
۱) کانستراکتیویسم در تقابل با دترمنیسم می باشد.
ابتدا کانستراکتیویسم پیشنهاد طرح کاری را می دهد و سپس افراد شروع به انجام آن کار می کنند .
۲) تجربیات انسانها یک پروسه ارادی و در اختیار خود انسانها ست .
۳) کانستراکتیویسم معتقد است که سازماندهی فعالیتهای شخصی انسان، بصورت آگاهانه است و اراده انسان درآن نقش دارد، یعنی هر فردی دارای مشخصات فردی است اما در کنار این موضوع انسان در شبکه هایی از ارتباطات بین خود و دیگران، زندگی می کند.
۴) انسانها بصورت منفرد از اجتماع قابل فهم و شناخت نیستند .
۵) در آینده پرسپکتیو بهتری از ایده های امروز و وحدت و گوناگونی در آن واحد وجود خواهد داشت برای جمع گرایی انسانها که چگونه انسان باشیم، آگاه باشیم و در اجتماع باشیم .
۶) تأکید بر روی فعال بودن و معنادار بودن گسترش خودها به عنوان سیستم های خاص است.

● نحوه گسترش کانستراکتیویسم در عرصه های معماری:
با اوج گیری اندیشه های آزادی طلبانه که در طی زمان شکل گرفت و همگام با گسترش عرصه های صنعت و وقوع انقلاب کبیر روسیه، رهبران انقلاب که معتقد به آزادی و اختیار انسانها بودند پس از پیروزی شروع به گسترش مبانی فلسفی خود در هنرهاییکه جنبه های بصری داشتند از جمله معماری، نقاشی و … کردند.
حتی این تأثیرات به لایه های اجتماعی و روانشناسی جامعه نیز نفوذ کرد این تأثیرات که ناشی از آرمانهای انقلابیون بود در تمامی لایه های اجتماعی، روانشناسی و … وجود داشت که تأثیرآن بر معماری بحث شد.

● حرکت های موثر بر جنبش کانستراکتیویسم :
▪ کوبیسم
▪ فیوتریسم
▪ سوپر ماتیسم
الف) تعریف کوبیسم :
حرکت هنری در نقاشی و مجسمه سازی در اوایل قرن بیستم که در راستای کاستن از ظرافت های فرم های طبیعی و تبدیل آنها به فرمهای انتزاعی که اغلب ساختار هندسی دارند و به صورت discret planes رنگ شده است . و بر پایه اشکال انتزاعی در راستای عمودی و افقی بیان می شده اند .
ب) تعریف فیوتریسم :
اعتقاد به این که معنی زندگی و تکامل انسانها در آینده است، نه در حال و گذشته !
حرکتی هنری درسال ۱۹۱۰ از ایتالیا شروع شد که هدف آن بیان انرژی، دینامیک و حرکت و کیفیت های خشن زندگی معاصر مخصوصاً نشان دهنده حرکت و نیروی عصر صنعتی مدرن بود.
ج) تعریف سوپرماتیسم:
حرکت هنر روسی که بوسیله مالویچ پایه گذاری شد.
د) ویژگی های سوپرماتیسم :
۱) هنر بدون شیئی خاص
۲) رهایی هنر از نشان دادن جهان (مناظر و اشیا)
۳) اشکال هندسی که روی بوم نقاشی می شد.
۴) مطالعه فرم ها و هنریکه مربوط به اشکال هندسی و رنگ می شود.
۵) تأثیر زیاد در گسترش هنر مدرن در اروپا، معماری و طراحی صنعتی.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0