مونومان چیست؟

مونومان درلغت به معنای بنا ( ابنیه) است کاربرد این واژه برای معرفی فضایست که در ذهن ماندگار است.
هر گونه طراحی مصنوع در رابطه با مسائل شهری که مبانی سه بعدی وتجسمی را به وجود آورد مونومان است.
هر نوع ارتباطات تاریخی یاد واره ای که بتواند وجوح مختلف را بیان کند مونومان است. مانند بناهای یاد واره -ای, نمادها و تندیس ها,المان های شهری.
مونومانتال
گونه های از مونومان است ,که در ایران باستان ومعماری سمبلیک ارزش داشته است.
مونومان تال در تعریف حرفه ای بنای منفرد است و به هیچ بنای نمی چسبد و چهار نما دارد.
مونومان تال در تعریف عامیانه ,اجتماعی,تاریخی بنای عظیم وبه خاطر ماندنی وشاخص است.
تندیس ها و نمادهای شهری
نمادها و تندیس ها معمولا بیانگر بازتاب هنری,خاطرات انسانها,حوادث,اعتقادات و….هستند.
این عناصر شهری در بعضی موارد به عنوان یک سمبل فرهنگی اجتماعی مطرح بوده وسیمای انسانی دارند . طراحان در صددند تا مفاهیم ارزشمند فرهنگی واجتماعی جامعه خود را به شکل عینی به نمایش گذاشته و بیننده در نگاه نخست نمی تواند به مفهوم واقعی آن پی ببرد چرا که مفاهیم ارزشی,معمولا نماد بیرونی ندارند.

المان شهری به عنوان… یک عنصرخاص ,نماد شاخص شهری است.
طبیعتا این ساختار در چهار چوب سبک ها ,روشها و عقاید واعتقادات یک اجتماع شکل می گیرد.
المان با بیان خاص خود می تواند نماد یا نشانه شهری باشد.
بعضی ازاساتید معتقدند که قدمت در بناهای شهری می تواند اثر را به یک مونومان تبدیل کند.
مونومان یک المان شهری است ولی هر المانی یک مونومان شهری نیست.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0