محدودیت برج سازی در بافت فرسوده

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: به علت عریض نبودن معابر در بافتهای فرسوده پایتخت امکان بلند مرتبه سازی محدود است.

علیرضا جعفری با بیان اینکه برای بلند مرتبه سازی در بافتهای فرسوده نیازمند معابر وبزرگراه های عریض هستیم گفت: اکثر بافت های فرسوده ما دارای بافت های عریض نیستند از نظر قواعد شهری این درست نیست که در معابر باریک بلند مرتبه سازی صورت گیرد زیرا مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند؛ به همین دلیل در حوزه تجمیع پلاک و بلندمرتبه سازی در حوزه بافت های فرسوده محدودیت های خاص را داریم اما امیدوارم این اتفاق در معابری که ظرفیت بلند مرتبه سازی دارند بیفتد.

او پیرامون چگونگی تجمیع و ساخت ساز در بافت فرسوده گفت: یکی از بحث هایی که در حال بررسی هستیم تجمیع پلاک ها است. در این زمینه با پلاک های ریز دانه مواجه هستیم که باید به یک استاندارد حداقلی برسیم که شاخص ریز دانگیش از حوزه تعاریف بافت های فرسوده حذف بشود.

مدیر عامل سازمان نوسازی با تاکید بر این که به دنبال مجتمع سازی و کلان سازی در بافت های فرسوده نیستیم، تصریح کرد:باید فرهنگ آپارتمان نشینی را در حوزه نوسازی بافت های فرسوده ارتقاء دهیم. برای رسیدن به این نقطه، نیازمند یک سری اقدامات اجتماعی اولیه هستیم. اگر این اقدامات انجام شود در کنار آن می توانیم به سمت مجتمع سازی برویم.

تاکید بر معماری ایرانی اسلامی در نوسازی بافت فرسوده

وی با اشاره به نمای ساختمانی و منظر شهری در نوسازی بافت فرسوده گفت: امروز مبنا و ملاک عمل ما طرح تفصیلی است بدین معنی که تمامی ضوابط و مقرراتی که مورد استفاده قرار می گیرد مبتنی بر این طرح است.

مدیرعامل سازمان نوسازی افزود: در نوسازی بافت های فرسوده باید به چند خصیصه شامل حفظ هویت تاریخی بافت ها، تطابق با معماری ایرانی اسلامی از نظر کالبد و حفظ اصالت از نظر بافت اجتماعی و فرهنگی توجه کرد.

جعفری تصریح کرد: برای رسیدن به این اهداف در نوسازی بافت های فرسوده، کمیته ای را در سازمان فعال کرده ایم که با دو نگاه معماری ایرانی اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی و در کنار آن با هدف تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی در بافت ها فعالیت های خود را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: اسناد بالا دست این اسناد و ضوابط، طرح تفصیلی است . دفاتر نوسازی نیز از بعد فرهنگ سازی و فعال کردن مردم در جریان نوسازی مشغولند. بدین منظور به شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت ها و نقاط بالقوه در محله ها می پردازند.

جعفری در ادامه گفت:دفاتر نوسازی به تبدیل نگاه بالقوه به نگاه بالفعل در کارکرد ساخت و ساز می پردازند. این دیدگاه چه در کیفیت و چه هویت ساخت و ساز و نیز ترویج سبک اسلامی و ایرانی ساخت و سازها وجود دارد.

تهیه سند محلات در بافت فرسوده

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه با اشاره به تهیه سند محلات در بافت فرسوده پایتخت گفت:در با اجرای سند توسعه محله علاوه بر پایدار سازی بناهای مسکونی به تامین کاربری های مورد نیاز بافت های فرسوده می پردازیم.

وی پیرامون جزئیات سند توسعه محلات گفت: یکی از مباحثی که در حالی پیگیری هستیم تهیه سند توسعه محلات است. در این سند علاوه بر رویکرد پایدار سازی بناهای مسکونی به تامین سرانه ها و کاربری ها و آمایش سرزمینی از جنس تقسیم کاربری های فضایی می پردازیم تا بتوانیم کاربری های مورد نظر در حوزه بحث استاندارد محلات تامین شود.

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که این نگاه در حوزه نگاه محرک توسعه در حال رقم خوردن است، افزود: در کارکرد محرک توسعه ۳ هدف داریم. نفوذ پذیری در بافت های نفوذ ناپذیر یعنی بن بست های محلات را بن باز کنیم، تعریض معبر داشته باشیم و با بازگشایی معابر بتوانیم این گونه معابر را نفوذ پذیر کنیم.

جعفری پیرامون هدف دوم محرک توسعه تصریح کرد: در گام دوم بحث تامین کاربریها و سرانه های ۷ گانه خدمات عمومی را دنبال می کنیم. بدین منظور با جانمایی و تهیه ظرفیت هایی که به عنوان نقشه های کاربری فضایی است بر اساس سند بالا دست طرح تفصیلی این سرانه ها در حوزه بافت های فرسوده اقدام می کنیم.

وی افزود: امروز در بسیاری از حوزه های شهرداری با توجه به اقدامات مناطق در سال های گذشته تامین سرانه های عمومی بالنسبت جبران شده اما هنوز به شاخص استاندارد نرسیده است؛ یعنی در حوزه فضای سبز، آموزشی، خدماتی و … باید به حدی برسیم که بتوانیم بر اساس سند محرک توسعه کاربری های مختلف را در بافت های فرسوده ایجاد کنیم. از این منظر است که نقشه محرک توسعه محلات را به عنوان یک فعالیت پژوهشی در دستور کار قرار دادیم. امروز ظرفیت سازی شده است و در حال تامین اعتبارمورد نیاز برای نفوذ پذیری به نفوذ ناپذیر ها و ترویج طرح های محرک توسعه هستیم.

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران گام سوم در سند محرک توسعه را به سازی محله دانست و خاطرنشان کرد: در کارکرد به سازی محله زیر ساخت های شهری از جمله انهار، پیاده رو سازی و ظرفیت شبکه معابر است به سازی می شود. امید که با تدوین این اسناد انگیزه نوسازی بافت های فرسوده در محله هایی که به این امر نیاز دارند بیشتر شود.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0