ارتقاء منظر شهری پاریس(مبحث منظر شهری در طرح جامع پاریس) – بخش دوم

۲٫ گسترش شبکه کاشت و فضای سبز
فعالیت آغاز شده در جهت ارتقاء فضاهای سبز دنبال خواهد شد. این فعالیت با هدف تأمین نیاز های ساکنین شهر پاریس، به سوی احیاء و تجهیز باغ های موجود سوق خواهد داد. در این مسیر، حتی اگر تعداد بسیار کم فضاهای قابل ساماندهی ، مانعی برای اجرای برنامه محسوب شود، شهر پاریس خود را موظف می داند که تجهیزات و تأسیسات فضای سبز خود را تکمیل کند. خلق باغ های همجوار، و در صورت امکان، فضاهای سبز وسیع تر، علی الخصوص پس از آزادی سلطه گران بزرگی مانند SNCF، در بخش شمالی شهر پاریس.
فعالیت مورد نظر دیگر، ارتقاء و وسعت دادن به شبکه کاشت در فضاهای جمعی است. وجود درخت در خیابان و کوچه و بولوار و حتی در میدان ها، علاوه بر اینکه عنصری نمادین در منظر زندگی محلی شهر پاریس است، فضایی لذت بخش را هم برای افراد پدید می آورد.
به مسیر های کاشت موجود، پیاده راه هایی هم افزوده خواهد شد، چنان که پیاده راه پل روی دره Bastille به جای راه قدیم Auteuil، و راه هایی که محدوده آن ها توسط درختان معین شده باشد.
این عملیات در برخی خیابان های عریض و حتی در محله های جدید با خیابان هایی کم ارزش تر هم اجرا خواهد شد؛ بررسی های درحال انجام در مورد خیابان ایتالیا از طرفی، و در بخش Butte aux Cailles از طرفی دیگر، نمایش این توضیح هستند. مسیر های سبز با تأکید بر مکان باغ های عمومی یا خصوصی موجود، و نیز روی مسیر های سبز ، توسعه خواهند یافت؛ چنان که در منطقه ۱۳ پیشنهاد شده است. این مسیر ها در نهایت به مسیر های ایجاد شده در مقیاس ناحیه ای پیوند خواهند یافت.

۳٫ تقویت عمل ارزش افزایی به فضاهای جمعی
عمل ارزش دهی به فضاهای جمعی، که گسترش کاشت و گیاه کاری در آن تنها یک عمل تکمیل کننده محسوب می شود، توسعه خواهد یافت.
زیبا سازی کناره های رود سن و کانال های آن –هدف قدیمی و اصلی سیاست شهرداری– در قالب خلق فضاهایی جهت پیاده روی و تفریح اجرا خواهد شد.
تجهیزات “بندری ” که مطابق برنامه ریزی طرح اشغال اراضی گسترش می یابند، در شرق، بالای پل Tolbiac و در غرب بالای پل Garigliano، عوامل برقراری آرامشی خاص خواهند بود تا دخالت و ورود خود را در سایت تثبیت کنند و با مبارزه با کوچکترین و جزئی ترین مزاحمت و آلودگی صوتی، شرط لازم برای فعالیت خود را فراهم کنند. در بخش مرکزی، احیاء اسکله ها دنبال خواهد شد و مکان هایی هم انتخاب خواهد شد تا دسترسی آن ها با محله های کناره ای به بهترین نحو برقرار گردد.
عملیات بزرگ- مقیاس شهر سازی همجوار با رودخانه، امکان خلاقیت های مهمی را ایجاد خواهند کرد : پس از خاتمه پروژه ناحیه Citroën، که بر اساس آن، پارک بدون مانع و بریدگی تا لبه آب گسترده می شود، نوبت به عملیات Bercy و کناره چپ رود سن خواهد رسید. این دو طرح در شرق پایتخت، زمینه ساز پروژه بزرگ تعریض معابر ارتباط دهنده شهر و رودخانه خواهند بود.
برنامه های جدید دیگری هم با هدف ساماندهی معابر و مسیر ها اجرا خواهد شد که نمونه آن خیابان Champs-Elysées می باشد.
در مقیاسی فراتر از تعریض و تغییر معابر در جزئیات، برنامه های کلی تر اصلاح و بهسازی خیابان ها و میادین –حتی تا بی اهمیت ترین آنها- نیز در دست اجراست. دلیل عمده این برنامه ، از میان بردن هر گونه تضاد و تعارض میان بخش های مختلف شهر می باشد، چنان که بخش های مهم و شیک تماماً کانون توجه قرار می گیرند و بخش های دیگر صرفاً کارکرد خدماتی دارند.
تمامی این فضاهایی که از شهر از میان آن ها خوانده می شود، همان طور در زندگی روزمره ساکنین آن مهمند که در منظر آن؛ این فضاها به میراث شهر پاریس متعلقند، چنان که فضاهای لاینفک ساخته شده اطراف شان. این فضاها، یکی از مهمترین و ضروری ترین اصلاحات، کاهش حجم اتومبیل پارک شده در آن فضاهاست.
یک برنامه ریزی مجموعه ای؛ متأثر از برنامه طرح شده برای قلمرو کالبدی پاریس که طرح اشغال اراضی طبق آن ایجاد تصمیم گیری شده بود، برای آن در نظر گرفته خواهد شد که نهایتاً به یک طرح هادی منتهی می شود. با توجه به حجم عظیم فضای مورد نظر و تجهیز آن مورد نیاز رای اجرا، این طرح باید کاملاً واقع گرا بوده و بر دخالت برنامه های کوچک حفظ و نگهداری و یا مدرنیزاسیون تأکید کند. بودن در نظر گرفتن شکل اصلی ای که این طرح می تواند داشته باشد، چند نکته مهم می تواند بر آن تأثیر داشته باشد :
* فرم و شکل کلی فضاهای جمعی، به طوری که تشخیص و کاربرد سهل الوصول داشته و در عین حال، مانع تراکم و ازدحام، سد معبر، سد منظره و این گونه مسائل باشد.
* اصلاحات شهری، به طوری که سهولت و کیفیت منظر مصالح را با محترم شمردن خصوصیات پاریس پیوند داده و در عین حال، مانع نوگرایی نباشند.
* فضاهای ایجاد شده برای افراد پیاده که عامل تلاش هایی چشمگیر خواهد بود : تعریف فضا های جدید کنترل شده و یا مختص پیاده، پیشنهاداتی برای فضاهای جمعی معروف که در آن ها همه گونه کاربر (پیاده و سواره) به طور همزمان حضور دارد؛
* نظافت، امنیت و پایداری و دوام ساماندهی این فضاها، که شرط لازم زندگی روزمره شهروندان و افراد مهمان در شهر پاریس می باشد.

۴٫ اطمینان از پیوستگی میان پروژه های در حال اجرا در پاریس از طرفی، و مرز های شهر از طرف دیگر
برنامه های مداخله در شهر پاریس، خصوصاً آن دسته که در بخش های مرزی شهر انجام می شوند، غالباً در رده تغییرات گسترده تر از مقیاس درون شهری جای گرفته و تا زمین های همجوار هم گسترده می شوند.
بنابراین یک طرح بزرگ مقیاس لازم است، خصوصاً برای عملیات بلند پروازانه تر مانند کناره چپ رود سن و Aubevilliers-Villette. طرح فضاهای جمعی، پشتوانه این گونه عملیات بوده و به دنبال راهکار های چند جانبه ای می گردد که بتوانند جوابگوی اهداف نواحی مورد بحث باشند.
این گونه پیوند ها قبلاً هم در پروژه های موجود میان شهر پاریس و نواحی و دهستان های محلی اطراف مطرح شده بود، خصوصاً آن هایی که مشمول عملیات شهرسازی نیز می شده اند.
این گام به پروژه های آینده ی سایت رودخانه سن و کانال های آن نیز بسط داده خواهد شد، مخصوصاً کانال Ourcq، همچنین ارتقاء فضاهای جمعی اطراف و رود های شهر پاریس و نیز در طول مسیر های پیاده روی تا بالا دست زمین های پاریس مانند امتداد مسیر های T.G.V Atlantique .

مریم السادات منصوری / دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0