آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۴)

فصل چهارم‌: نظارت و کنترل ساختمان

ماده ۳۳ ـ مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی واجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنهاالزامی است‌، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است‌. و وزارت مذکوربا انتشار اعلامیه و اطلاعیه‌ها، آگاهی‌های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده ۳۴ ـ شهرداریها موظفند در متن تاییدیه نقشه‌های تفکیک زمین و متن پروانه‌های‌ساختمانی و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی‌، مشخصات مصوبات‌طرحهای جامع‌، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب کننده‌، تاریخ تصویب و شماره وتاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند.
ماده ۳۵ ـ مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می‌کنند موظفند از نخستین روزشروع عملیات اجرایی‌، یک نسخه از نقشه ساختمان مهمور شده به مهر شهرداری و یک نسخه ازپروانه ساختمان را، در تمام مدت اجرای ساختمان‌، در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت‌مراجعه ماموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.
ماده ۳۶ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی‌می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی ومقررات ملی ساختمان می‌دهند، شکایت با اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی درتهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.
ماده ۳۷ ـ وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان مسکن و شهرسازی استان‌، ساختمانها را رأساًبه صورت کنترل نمونه‌ای‌، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرارمی‌دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (۳۴) و (۳۵) «قانون‌» و مواد مندرج دراین فصل‌، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع‌صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسوول نظارت ذیربط ابلاغ می‌نماید.
ماده ۳۸ ـ به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (۳۵) قانون‌، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده‌(۳۴) موظفند در صورت درخواست‌، حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیاروزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکردلایل و ومستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع‌صدور پروانه ساختمانی دی ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف‌، موضوع قابل پیگیری است‌. در اجرای‌این وظیفه کلیه مراجع ذی‌ربط موظف به همکاری می‌باشند.
ماده ۳۹ ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با همکاریهای نظام مهندسی استان وشهرداریها در محل‌هایی که مشمول ماده (۴) قانون نمی‌باشند، در اجرای ماده (۳۶) قانون نسبت به‌تهیه طرحهای همسان (تیپ‌) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید.
شهرداریها نقشه‌های مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و چنانچه متقاضی بر اساس‌نقشه همسان‌، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداریها موظفند با رعایت سایر مقررات‌،پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمال نظارت نمایند.
ماده ۴۰ ـ به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم‌کنترل در «مهندسی ساختمان‌» و گسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی‌و ارتقاء کیفی «مهندسی ساختمان‌» از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین‌، تدوین آیین‌نامه‌های قانونی‌،اصلاح و روشها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف‌، شورایی‌مرکب از ۷ عضو تحت عنوان «شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌» در وزارت مسکن وشهرسازی تشکیل می‌شود. اعضا و رئیس شورای مذکور توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب ودبیرخانه شورای مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.

منبع: قانون شهر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0