وظایف شهرداری کوالالامپور (مالزی )

مفهومی که برنحوه انجام وظایف دولت محلی در مالزی حاکم است، عبارت از مسأله دستوری بودن وظایف در مقابل اختیاریبودن آنهاست. وظایف دستوری، تمامی وظایف اساسی نظیر جمع آوری زباله، روشنایی خیابانها و فعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی را شامل می گردد. این خدمات حتماً باید ارائه شود و اولویت یا تأمین بهداشت عمومی است. از سوی دیگر وظایف اختیاری همان طور که از نامش پیداست، انتخابی بوده و شامل کلیه وظایف مربوط به توسعه شهری نظیر فراهم وسایل گذران اوقات فراغت، مسکن و آماده نمودن طرحهای مختلف می باشد. به طور کلی وظایف دستوری از نظر ماهیت عمده .وظایف جاری به حساب می آیند. حال آن که وظایف اختیاری، وظایف توسعه ای می باشند.

در کوالالامپور به طور مشخص اهم وظایفی که بر عهده شهرداری است، به شرح زیر می باشد:

۱- نظافت و بهداشت شهری
( شامل نظارت بر کیفیت غذا و نوشابه ، تدارک بهداشت برای کودکان و مادران و …)
۲- ایجاد،توسعه و نگهداری خیابانها
۳- مدیریت ترافیک
۴- امور مربوط به فاضلاب
۵- برنامه ریزی و کنترل توسعه
۶- زیباسازی شهری
۷- امور پارکها و تفریحات
۸- مدیریت مسکن شهری و ساخت مساکن اجتماعی
۹- کنترل تجارت و امور اقتصادی
شامل حفظ و توسعه فعالیتهای اقتصادی بین المللی و تدارک فرصتهای اشتغالاز طریق مشارکت بخش خصوصیدر توسعه ملی
۱۰- برنامه ریزی و توسعه شهرکهای جدید
۱۱- بهبود و بالا بردن سطح توسعه نواحی محروم و روستاهای اطراف شهر
۱۲- مدیوریت هماهنگی و کنترل بلایای طبیعی ( آتش سوزی، سیل و …)

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0