شورای شهر Sunderland

شهر Sunderland جمعیتی کمتر از ۳۰۰,۰۰۰ نفر بزرگترین شهری است که بین «ادینبورگ» و «لیدز» قرار گرفته است. این شهر در سواحل شمال شرق انگلستان واقع شده و دارای یکی از زیباترین ییلاقات کشور مذکور می باشد.
شورای شهر Sunderland متشکلاز ۷۵ عضو انتخاب شده است که هر ۳ نفر از اعضا مسئول ۲۵ ناحیه شهری هستند.اعضای اخیر شورا شامل ۶۲ کارمند, ۱۱ عضو حراست و ۲ عضو لیبرال دموکرات است. انتخابات شورا هر ۴ سال یک بار به وسیله آراء مردم انجام می گردد و تنها افراد بالای ۱۸ سال حق شرکت در این انتخابات را دارند. شورای شهر Sunderland در چهارشنبه هر ماه یک جلسه علنی در مرکز مدنی شهر راس ساعت ۶ عصر برگزار می کند. این شورا تصمیمات مهمی از جمله انتخاب شهردار, بررسی بودجه سالیانه یا مالیات شورا را بر عهده دارد. همچنین تصمیمات و دستورالعمل هایی نیز برای اعضای کابینه و دیگر کمیته های شور ا به تصویب می رساند. شورای شهر Sunderland نهادی است که بهترین خدمات مفید و سودمند را به همشهریان ارائه و برای این امر بیشترین سرمایه گذاری را انجام می دهد. شورا در پایان هر ۴ سال تمامی خدمات ارائه داده شده رابرای تحویل به اعضای جدید ارزیابی می کند همانند چرا و چگونه این خدمات ارائه شد, این خدمت ارائه شده برای شهروندان بوده و یا دیگر مراکز دولتی, مقایسه این خدمات با یکدیگر, همراه با حمایت کنندگان این خدمات. همچنین شورا مسئول انجام امور گورستانها, مدیریت و کنترل جابه جایی در بزرگراه ها, گروههای توسعه مدارس, همکاری با تصمیم گیریهای در مورد بیمه, ساختمان شورا, مدیریت ضایعات, مدیریت امور مالی, حفاظت از پارک ها , فضاهای باز و اراضی, آموزش به کارمندان یا شاغلین, خدمات اجتماعی برای سالمندان, تبلیغات گسترده برای خدمات شورا و خدمات اجتماعی, تغذیه بهداشتی را بر عهده دارد.
در این پایگاه وب علاوه بر مطالب عنوان شده دیگر عناوین عبارتند از : گزینه مورد نظر, نقطه نظرات من, اجتماع من, شهر Sunderland , جستجو, ارتباط با ما, ترجمه, نقشه شهر موجود می باشد.

www.sunderland.gov.uk

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0