فضاهای سبز وتاثیرآن بر بهداشت روانی و کیفیت زندگی

زندگی انسان در همه قرون و اعصار تابع مسائل و موضوعات محیطی مختلف بـوده است. از زمانــی که انــسان مجبور به سکونت در دل کوهها و غارها بود تا امروز که در شهرهای مدرن و پیشرفته و شلوغ با جمعیت متراکم ساکن شده است همواره مقتضیات و شرایطی بوده که انسانها ناگزیر از توجه بدانها بوده اند. گسترش دانش و فن که پس از انقلاب صنعتی و خاصه پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفته است، باعث افزایش جمعیت و مهاجرت، تراکم در نقاط گروهی، تشکیل شهر های بزرگ با محله های پر جمعیت، افزایش قیمت و کمبود زمین، تأمین انرژی، حمل و نقل و مشکلات زیست محیطی زیادی شده، لذا بشر مجبور به انجام تغییراتی در خصوص زندگی اجتماعی خود شده است.

یکی از شاخه های روان شناسی خود را متولی مطالعه و پژوهش در زمینه اثرات محیط فیزیکی بر زندگی انسانها می داندکه از آن به روان شناسی محیط نگر تعبیر می شود. روان شناسان محیط نگر، از جمله مسائلی که مورد مطالعه قرار می دهند، اثرات روان شناختی زندگی در محیطهای مختلف است؛ محیط میتواند اثرات گوناگونی بر زندگی انسانهابگذارد. اخیراً در مطالعات روان شناسان این شاخه علمی دو موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است:

۱فشارهای روانی.
۲- کیفیت زندگی.

سوالات اساسی: سوال اصلی در این زمینه این است که انسانها چگونه برنامه ریزی کنند تا فشارهای روانی را مورد شناسایی قرار داده با آن مقابله کنند تا زندگی آنها ازکیفیت مناسبی برخوردار باشد؟

نتیجه گیری: از جمله راهکارها استفاده مناسب از عناصر مؤثر در ارتقاء بهداشت روانی شهروندان است که در متن مقاله بدانها پرداخته شده است. نظیر:
۱) استقاده بجا از فضای سبز شهر
۲) کمک گرفتن ازرنگها در موقعیتهای مختلف.

منبع : ایرج شاکری نیا

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0