گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران(SoE)

گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران (SoE)در سال‌های ۸۶-۱۳۷۷ از سوی مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات وبرنامه‌ریزی شهر تهران، به دلیل مسایل و مشکلات متعددی که فراروی محیط زیست شهر تهران قرار دارد، کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران به عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود ، طرح تدوین گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران را در دستور کار نشست‌های کارشناسی خود قرار داده و پیش‌نویس تهیه طرح این گزارش را جهت ارائه به شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب نهایی ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، شورای اسلامی شهر تهران نیز در نود و هشتمین جلسه رسمی خود در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ شهرداری تهران را ملزم به تهیه «نظام جامع پایش و ارزیابی محیط زیست شهر تهران» کرد.

در مصوبه شورای شهر مقرر شده که مولفه های زیست محیطی هوا، آب ، خاک ، تنوع زیستی ،بلایای طبیعی ،پسماند و زیستگاه انسانی مورد ارزیابی قرار گیرند.در این راستا مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مامور تدارک مقدمات تهیه اولین گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران شد، و به منظور اجرای مصوبه فوق قرارداد پروژه « گزارش مقدماتی وضعیت محیط زیست شهر تهران» با دانشگاه شهید بهشتی منعقد شده و این گزارش نیز بر هیمن اساس تدوین شده است.

در گزارش تهیه شده فرآیند همه جانبه زیست محیطی در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده تا اطلاعات  گردآوری شده  و تحلیل ها، پاسخگوی پرسش های اساسی پژوهش باشند.

گزارش از سه بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش اول با عنوان نماشهر به معرفی خلاصه ای از وضعیت اقلیمی اقتصادی ،زیربنایی و اجتماعی شهر تهران پرداخته شده است. در بخش دوم بر اساس مدل DRSR  ، هر یک از مولفه های هفت گانه هوا،آب، خاک تنوع زیستی ، بلایای طبیعی ،پسماند و زیستگاه انسانی بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.بخش سوم گزارش نیز با عنوان مدیریت یکپارچه محیط زیست شهر تهران لزوم تحقق مدیریت یکپارچه محیط زیست شهر تهران را مطرح و پس از تحلیل وضعیت مدیرت محیط زیست این شهر به ارائه راهبردهایی در این زمینه می پردازد.

گزارش وضعیت محیط زیست تهران (SOE)در ۲۷۳ صفحه از سوی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران – معاونت مطالعات وبرنامه ریزی امور زیرساخت و طرح جامع منتشر شده است.

SOE

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0