نظریه‏ دین‏شناسی توسعه‏ شهر و مسکن

نظریه‏ دین‏شناسی توسعه‏ شهر و مسکن
مطالعات و پژوهش‌های بنیادی
حجت‏الاسلام احمد آکوچکیان
آقای دکتر سید غلامرضا اسلامی

توسعه‏ پایدار و موزون انسانی، دارای دو حوزه‏ معنایی«روان‏شناختی» و «جامعه‏شناختی» است. مجموع مختصات و ویژگی‏های کمی و کیفی این فرایند در زمان- فضا (از زمان-فضای عالم نجوم تا زمان-فضای عالم تاریخ)، جریان می‏یابد. در این زمان-فضاست که اوصاف و مختصات توسعه‏ای متبلور می‏شود، به ‏گونه‏ای که توسعه‏ کالبدی، تجسم زمانی-فضایی فرایند همه‏جانبه‏ توسعه‏ پایدار تلقی می‏شود. ضرورت این تحقیق جستجوی پاسخ این پرسش است که فکر دینی در عرصه‏ تحقیق و توسعه‏ کالبدی، چه میزان و چگونه جریان می‏یابد و در چارچوب یک نظریه‏ مشخص طراحی می‏شود. بدین ترتیب گام آغازین نظریه‏پردازی دین‏شناختی در حوزه توسعه‏ کالبدی ارائه می‏گردد و نتایج آن در برنامه توسعه‏ کشور به ‏کار گرفته می‏شود. در این رابطه ضرورت تحقیق در ارتباط با برنامه‏ توسعه‏ کشور، برنامه‏ ملی تحقیقات کشور، توجیه اجتماعی و فرهنگی و حوزه سازمان‏های بهره‏بردار قابل تبیین می‏باشد. اهداف پژوهش مبنای مطالعات توسعه‏ای شهر و مسکن دینی، مطالعات نظری-ارزشی در باب مبانی نظری شهری دینی و مسکن مطلوب مسلمانی و الگوی ارزشی درباره‏ شهر و مسکن می‏باشد. فضای پژوهش حکایت از آن دارد که ساخت مدینه (شهر و شهروندی) در سه لایه‏ «اکوسیستم انسان و طبیعت»، «مقوله شهروندی» و «سیستم‏های فضائی-فعالیتی»، در فرایند کلان مدیریت آن و به ‏طور خاص در دو سیستم متبادل ارزشی-‏کاربردی جریان دارد. پژوهش خاص به ‏منظور شناخت و مبادله‏ مبانی فرهنگی ارزش‏های معماری و شهرسازی اسلامی تبلوریافته در ویژگی‏های بومی و سنتی ملت‏ها، کشورها و اقوام مسلمان به ‏تحقیق از شهر و مسکن از چشم‏انداز نظریه‏ دین‏شناختی توسعه‏ می‏پردازد. هدف نهایی این تحقیق آن است که با مروری بر تجارب تاریخی و جغرافیایی مدنیت اسلامی و دستیابی به مبانی و اصول معماری و شهرسازی متاثر از این گستردگی فرهنگی-سرزمینی، در راستای دیدگاه دین‏شناختی برگزیده در تحقیق و توسعه‏ به جمع‏بندی روشنی از مبانی و اصول عام معماری و شهرسازی اسلامی دست یابد تا بتوان آن را به منظور احیای هویت کالبدی-فضایی اسلامی در کنار ویژگی‏های بومی با توجه به اوصاف خاص فرهنگ ملی ایرانی به کار گرفت و در توسعه‏ سزاوار کالبدی جامعه در هر دو وجهه معماری و شهرسازی کشور در راستای نظریه‏ دین‏شناختی تحقیق و توسعه‏ کوشید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0