مطالعه‏‏ نیازهای فرهنگی و اجتماعی ۹ شهر جدید

مطالعه‏‏ نیازهای فرهنگی و اجتماعی ۹ شهر جدید؛ بهارستان، فولاد‏شهر، مجلسی، پردیس، پرند، گلبهار، سهند، مهاجران و صدرا
شهرسازی
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
خانم دکتر زهره داوودپور

نیاز‏سنجی شهرهای جدید در ارتباط با اهداف این شهرها می‏باشد، لازم به ذکر است که هدف از انجام این پروژه شناخت نیازهای مختلف فرهنگی احتماعی-کالبدی، اقتصادی زیرساختی، مدیریتی و… ساکنان این شهرها بوده و گرایش پروژه ارزیابی مبتنی بر اهداف ایجاد و اهداف شهرسازی و شهرهای جدید نبوده است و لذا نباید انتظار داشت که داده‏های ارائه‏شده کاملاً در جهت اهداف و تحلیل و میزان آنها باشد، نگاه به این اهداف نشان می‏دهد که اغلب ماهیت ملی و منطقه‏ای دارند، یعنی پیش از آنکه معطوف به خود شهر جدید باشند متوجه تاثیراتی هستند که شهرهای جدید در تعادل‏های منطقه‏ای دارند. مانند جذب سرریز جمعیت شهر مادر، جلوگیری از ایجاد مناطق حاشیه‏ای و… . در ادامه ابتدا گزیده اهداف شهرهای جدید مرور می شود و سپس یافته‏های تحقیق را در ارتباط با اهداف شهرهای جدید و همچنین سایر یافته‏های مهم این پژوهش ارائه می‏شود. گزیده اهداف شهرهای جدید مورد مطالعه: ۱. پردیس تشویق توزیع مناسب جمعیت و فرصت‏های شغلی در تهران بزرگ جلوگیری از توسعه ساخت‏و‏ساز بی‏ضابطه و توسعه‏های شهری حاشیه‏ای جلوگیری از نابودی زمین‏های کشاورزی جلوگیری از افزایش قیمت زمین در تهران کاهش بار خدمات شهری تهران پالایش محیط شهری تهران و ارتقای کیفیت استانداردهای زیست و خدمات ۲. پرند تدارک مسکن برای کارکنان و شاغلان و فرودگاه بین‏المللی امام خمینی ایجاد توازن و بهبود مسکن و ساختارها مسکونی در تهران بزرگ  تدارک زمین مناسب برای جذب جمعیت سرریز تهران انتخاب گزینه برای مناطق حاشیه‏نشین ۳. بهارستان جذب سرریز جمعیت اصفهان جذب جمعیتی که بالقوه جذب اصفهان می شوند (برای حفظ ویژگی‏های تاریخی و سنتی اصفهان) ایجاد یک سلسله‏مراتب شهری- صنعتی اصفهان و کارخانه ذوب آهن تقویت محورهای شهری در منطقه اصفهان و ذوب آهن تاکید بر حضور خدمات شهری عمومی در حد یک شهر نیمه‏مستقل تاکید بر حضور خدمات شهری ویژه در حد منطقه شهری فراهم نمودن زمینه ایجاد یک سایت جدید صنعتی- کارگاهی در جنوب اصفهان به منظور استقرار صنایع سبک در آن ۴. فولاد شهر تلفیق پویای توان‏های طبیعی و سازگاری آن با عناصر کالبدی تاکید بر اصل تقدم اشتغال بر مسکن تاکید بر ساخت‏و‏ساز عناصر شهری در فرا‏شهری تاکید بر اتخاذ سیاست انبوه‏سازی مسکن رعایت محدودیت‏ها زیست‏محیطی در انتخاب و مکان‏یابی فعالیت‏های مناسب حفاظت اراضی زراعی ایجاد هویت مستقل برای شهر جدید تامین مسکن کارکنان ذوب آهن تامین مسکن کارکنان صنایع غرب اصفهان  ایجاد تعادل بین مسکن و خدمات ۵. مهاجران محدود کردن توسعه کالبدی متصل شهر اراک ایجاد و توسعه شهری با مساکن متناسب برای کارگران پالایشگاه و صنایع پتروشیمی ۶. گلبهار  جذب سرریز جمعیت شهر مشهد ایجاد فرصت‏های شغلی و حل مشکل اشتغال در منطقه جذب کارگاه‏های تخصصی تولیدی جلوگیری از صدمات محیطی و کمک به اکوسیستم طبیعی ۷. صدرا  توزیع بهتر جمعیت در منطقه شیراز جلوگیری از تخریب زمین‏های کشاورزی تدارک فرصتی برای توسعه شهر شیراز ۸. سهند ایجاد مرکز جمعیتی جدید و جذب جمعیت سرریز شهر مادر  ایفای نقش ملی در زمینه تعلیم و تربیت و توسعه دانش فنی ۹. مجلسی ایجاد یک قطب جدید اقتصادی خارج از منطقه شهری اصفهان اتخاذ ترتیبی برای تعادل‏بخشی به جمعیت در منطقه حفظ و نگهداری از فضای سبز پیرامون زاینده‏رود کنترل جدی توسعه شهرهای صنعتی تامین مسکن کارکنان فولاد مبارکه علاوه بر این اهداف که بیشتر معطوف به تاثیرات مورد انتظار و در سطح منطقه شهرهای جدید هستند اهداف شهرسازی زیر مد نظر طراحان این شهرها بوده است: ۱. عرضه انبوه مسکن استاندارد ۲. نزدیک نمودن محل اشتغال و سکونت ۳. ایجاد محیط زیست پاک و عاری از آلاینده‏ها ۴. ایجاد محیطی که آسایش و آرامش را به شهروندان ارزانی می‏دارد. ۵. ایجاد شهری که معیارها و استانداردهای شهرسازی در آن رعایت شده است. ۶. ایجاد شهری که هویت و شخصیت متمایز دارد. ۷. تولید سیما و منظر شهری مناسب ۸. تامین حمل‏ونقل روان ۹. تحرک و پویایی و سرزندگی

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0