تدوین و استخراج اصول‌ و ضوابط منظر و سیمای ورودی شهرها

تدوین و استخراج اصول‌ و ضوابط منظر و سیمای ورودی شهرها
شهرسازی
آقای مهندس علیرضا ابلقی
آقای دکتر مصطفی کیانی

اهداف پژوهش از آنجا که راهبردی بودن محصول پژوهش به عنوان یک اصل مورد توافق بوده است و انتظار می‏رود که این محصول بتواند در ابعاد اجرایی نیز تشخص یابد، لذا اهداف غائی آن مشتمل بر موارد زیر تعریف می‏گردد: ۱. ارائه‏ دستورالعمل‏ها و اصول کلی ساماندهی مبادی‏ ‏ورودی شهرها که می‏تواند چارچوب مناسبی جهت فرایند بهسازی و ساماندهی کیفیت محیطی مبادی را به تصویر بکشاند. این اصول کلی زمینه مناسبی را ایجاد می‏نماید که بر اساس آن امکان تعریف دستورالعمل‏ها و اصول تفصیلی‏تر و مناسب، ویژگی‏های عرصه‏های عملیاتی مختلف مهیا می‏باشد. ۲. ارائه و تصویب سند ویژه در شواری ‏عالی شهرسازی و معماری ایران (به‏عنوان بالاترین نهاد تصویب‏کننده پروژه‏های شهری در ایران) که دربرگیرنده اهداف کلان موضوعی در ارتباط با مبادی ‏ورودی و خروجی باشد. این سند راهگشای تصمیم‏سازی‏های آتی و تفصیلی نهادهای مجری در رابطه با مبادی‏‏ ورودی شهرهای مختلف خواهد‏ بود. ۳. تدوین شرح ‏خدمات تفصیلی پروژه‏های ساماندهی مبادی ورودی و خروجی شهرها؛ از جمله اهداف راهبردی پژوهش حاضر تعریف یک ساختار معین، جهت هماهنگی جریان ساماندهی مبادی ورودی شهرها می‏باشد. انعکاس این موضوع از طریق ارائه و تصویب شرح خدمات هماهنگ برای پروژه‏های ساماندهی می‏باشد. در قالب این شرح خدمات که مبنای عقد قراردادهای مشاوره با مهندسین مشاور شهرساز خواهد گردید، امکان ساماندهی طیف متنوعی از مبادی ورودی در شهرهای مختلف و با ویژگی‏های متنوع مهیا می‏باشد. بدین ترتیب امید می‏رود که برخوردهای سلیقه‏ای با موضوع واحد که همان نابسامانی مبادی ورودی شهرها می‏باشد رفع و وحدت نگرش در کلیات، حاکم شود.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0