طراحی واحدهای مسکونی برای بازسازی بم

تدوین ضوابط و راهنمای طراحی واحدهای مسکونی برای بازسازی بم
معماری
آقای مهندس عبدالرضا گلپایگانی
آقای مهندس سید جواد میرحسینی

ساختار کلی این پژوهش در ۳ مرحله بوده است: مرحله‏ اول: تدوین چارچوب نظری مرحله‏ دوم: مطالعات پایه، اقلیم، شناخت الگوی سکونت و دریافت مردم از محیط، گونه‏شناسی کالبدی خانه‏باغ مرحله‏ سوم: تدوین ضوابط راهنمای طراحی در مرحله‏ تدوین چارچوب، به موارد زیر پرداخته شده است: الف- شناخت اهداف ب- راهبردهای کلان و طرح‏های بالادست ج- نگرش به بازسازی، شرایط پس از زلزله، تفاوت مجموعه‏سازی و ساخت در باغ‏ها د- اهمیت الگوی خانه‏باغ ه- نقش آیین نامه‏ها و ضوابط طراحی و- هماهنگی ابعادی ز- دلایل توجیهی استخراج ضوابط طراحی خانه‏باغ‏های شهر بم به روش ترکیبی در مرحله‏‏ دوم، با دسته‏بندی گونه‏ها به خانه‏باغ‏های سنتی و معاصر، آثار به‏جا‏مانده از آنها مشاهده، ثبت و ترسیم شده است. (معرفی خانه‏ها) هر چند برای هویت‏بخشی به محیط زیست انسان نظریات زیادی مطرح است ولی رجوع به آرای مردم نیز کار‏آمد است (۸۵% مردم موافق بازسازی شهر با هویت قبلی آن هستند). در این مرحله، ضمن بررسی اقلیمی و مطالعات آب و هوایی، ضوابطی برای طراحی همساز با اقلیم برای شهر پیشنهاد گردیده است (تمهیدات معمارانه برای مقابله با مشکلات اقلیمی و یا استفاده از پتانسیل‏های بومی-محیطی). در گونه‏شناسی خانه‏باغ‏ها در سه مقیاس کلان، میان اندازه و خرد، انواع فضاهای موجود، ویژگی‏های سازمان فضایی، الگوها و عناصر خانه‏ها بررسی شده است. در این زمینه به سه مقوله اساسی زیر پرداخته شده است: ۱. عملکرد  نام فضاها و عملکردهای خانه‏باغ (فضاهای خالص، ارتباطی، خدماتی) کارکرد و تعریف فضاهای خانه‏باغ و فصل استفاده سازماندهی کارکردی فضاهای بسته، نیمه‏باز و باز سلسله‏مراتب دسترسی  دیاگرام عملکردی ۲. فضا و مفاهیم فضایی مقیاس کلان (انواع تیپ‏های مسکن در بم، ارتباط خانه با گذر و…) مقیاس میان اندازه (سلسله‏مراتب دسترسی، دید و نور، هندسه فضاها و هماهنگی ابعادی) مقیاس خرد (گونه‏شناسی فضا بر اساس بسته، نیمه‏باز و باز، نوع، فرم و چگونگی عناصر اصلی پوششی؛ آرایش‏ها و تزئینات بنا) ۳. ساخت و اجرا منطق ساخت شیوه ساخت در نهایت از نتایج به‏دست‏آمده، نقاط قوت خانه‏باغ‏ها که می‏تواند در تدوین ضوابط به کار آید استتناج گردیده است؛ مانند محرمیت و اشراف، نورگیری فضاها، پارکینگ و دسترسی سواره، اقلیمی (جهت‏گیری ساختمان، ارتباط حیاط و ساختمان، صرفه‏جویی در مصرف انرژی) مصالح و جزئیات، انعطاف‏پذیری، استقرار ساختمان، امنیت، هندسه کلی ساختمان، دفع فاضلاب و آب‏های سطحی، سیمای بیرونی خانه، فضای باز، نیمه باز و بسته، فضای بازی بچه‏ها، تزئینات، توده و تراکم. در مرحله‏ سوم، ضوابط به‏گونه‏ای تدوین شده‏اند که هم‏تراز با پاسخگویی به نیازهای گوناگون، سلیقه‏های متنوع مردم و ضرورت‏های بازسازی به حفظ هویت معماری خانه‏باغ با مفهوم ایرانی آن پاسخ دهد. عناوین ضوابط ارائه‏شده عبارتند از: ۱. کارکرد و عناصر خانه‏باغ (در مقیاس کلان، میانی و خرد) ۲. تحلیل سایت ۳. ترکیب حجمی و استقرار بنا ۴. دسترسی خودرو و پارکینگ ۵. انعطاف‏پذیری عملکردی و ساختمانی ۶. سازه و هندسه ساختمان ۷. هماهنگی ابعادی ۸. مصالح و جزئیات ساختمانی همساز با محیط (سنت ساخت، سادگی و دوام) ۹. فضایی بدون مانع ۱۰. ویژگی‏های هویتی و میراث فرهنگی (سیمای عمومی، احساس تعلق به مکان، تشخص و تمایز) ۱۱. فضای باز عمومی و منظر کوچه باغ ۱۲. امنیت ۱۳. خلوت، محرومیت و اشراف ۱۴. صرفه‏جویی در مصرف انرژی‏های تجدیدپذیر (باد، تابش آفتاب و نورگیری طبیعی)

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0