اصول و معیارهای طراحی حوزه‏ه ای آبخیز سدهای کشور

اصول و معیارهای طراحی حوزه‏ه ای آبخیز سدهای کشور و حرایم آن در طرح‏های منطقه ‏ای (شرح خدمات همسان)
شهرسازی
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
آقای مهندس جلیل حبیب‏الهیان

ساماندهی حوزه‏ آبریز سدها، اقدامی در قلمرو مدیریت سرزمینی بوده که از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. اما تلاش‏های به‏کاررفته تاکنون، دستاوردهای کارآمدی به ‏همراه نداشته است و اثرات تخریبی، از جمله فرسایش خاک با کم و کیفی گسترده فزونی یافته است. استقرار روزافزون جمعیت و گسترش فعالیت در آبخیز‏ها در سال‏های اخیر، ابعادگسترده‏تری به ‏خود گرفته است و مسائل حادتری، از جمله آلودگی‏های بیولوژیک و شیمیایی آب را به همراه داشته و اغلب حوزه‏های آبریز سدهای کشور با چنین معضلی مواجه شده‏اند. طرح تهیه و تدوین شرح خدمات تیپ حوزه آبخیز سدهای کشور بر اساس چنین رویکردی و به منظور جلوگیری از تخریب و ساماندهی حوز آبخیز تهیه و ارائه گردیده است. دستیابی به راهبردهای سنجیده و اندیشیده و تدوین برنامه‏ای کارآمد برای حفاظت و جلوگیری از آلودگی آب سدها، در گرو مطالعاتی جامع و همه‏جانبه است. در این مطالعه سعی شده است که با توجه به اسناد لازم برای حفاظت و جلوگیری از آلودگی آب سدها، زمینه‏های بررسی و با توجه به سطح تعمیق و بهره‏گیری از روش‏های تحلیل داده‏ها، الگو مناسبی (برای شرح خدمات موجود) تدوین و ارائه گردد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0