لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران(۱۵)

بخش دوم: برنامه راهبردی والزامات حوزه ستادی شهرداری (فصل چهاردهم)

فصل چهاردهم : توسعه فناوری و تحقق شهر مجازی

ماده ۱۳۲
چشم­انداز، اهداف، راهبردهای توسعه فناوری و تحقق شهر مجازی در سال­های اجرای برنامه­ پنج ساله، به ­قرار زیر است:
الف) چشم انداز
۱) تهران شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی
ب) اهداف کلی
۱) بهبود مدیریت اطلاعات
۲) توسعه زیرساختهای اطلاعاتی با ظرفیت بالا
۳) توسعه اطلاعاتی شهر تهران و ارتقاء ساختار فناوری اطلاعات در جهت حکمرانی الکترونیکی
۴) فرهنگ سازی و تشویق و ترغیب عموم جهت استفاده از سرویس های الکترونیکی
۵) افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی
۶) ارتقاء نقش و جایگاه تهران در سطح ملی و منطقه ای
ج) راهبردهای توسعه
۱) ایجاد شهر مجازی
۲) یکپارچه سازی سیستم های اطلاع رسانی الکترونیکی
۳) مکانیزه نمودن فرایندها
۴) فرهنگ سازی در حوزه فناوری اطلاعات و ایجاد امنیت خاطر در استفاده از سیستمهای الکترونیکی
۵) توسعه اقتصاد دانش بنیان
۶) ایجاد بستر مناسب برای مدیریت واحد هوشمند شهری
۷) بازیابی تعاملات اقتصادی

ماده ۱۳۳
به منظور بسط و گسترش حکمرانی الکترونیکی، شهرداری تهران موظف است نسبت به تدوین سند راهبردی طرح شهر مجازی حداکثر شش ماه پس از تصویب این مصوبه اقدام و اجرای آزمایشی آن را در یک حوزه مناسب ، تا پایان سال سوم برنامه عملیاتی نماید.

ماده ۱۳۴
به منظور افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهران، شهرداری تهران موظف است نسبت به طراحی نظام یکپارچه خدمات الکترونیکی قابل ارائه در شهرداری تهران ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این مصوبه اقدام نماید.

ماده ۱۳۵
به منظور شفاف سازی و پاسخگویی هر چه بیشتر شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را برای برقراری امکان دسترسی عموم شهروندان به طرح جامع شهر تهران، طرحهای تفصیلی مناطق ۲۲ گانه شهرداری در مقیاس ۲۰۰۰/۱، قوانین، مقررات، فرآیندهای انجام کار و گزارش های مالی و تفریغ بودجه پس از تصویب این مصوبه فراهم آورد.

ماده ۱۳۶
به منظور بسترسازی جامع اطلاعاتی و نهادینه سازی فرهنگ شهر الکترونیک شهرداری تهران موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به طراحی ۱۰۰ خدمت اولویت دار الکترونیکی اقدام و تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به عملیاتی نمودن آن در شهر تهران اقدام نماید.

ماده ۱۳۷
به منظور ارتقاء نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح ملی و منطقه ای، شهرداری تهران موظف است براساس برنامه واصول « جامعه اطلاعاتی » جهانی در جهت استقرار جامعه اطلاعاتی که موجب تضمین دسترسی گسترده، امن و ارزان شهروندان تهرانی به اطلاعات مورد نیاز و کاهش سفرهای غیر ضروری می گردد اقدامات ذیل را انجام دهد :
۱) ساماندهی بازار کالا و خدمات الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تصویب این مصوبه
۲) توسعه کمی و کیفی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران متناسب با ظرفیت های ایجاد شده خدمات الکترونیکی
۳) تهیه سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این مصوبه ، و پیاده سازی خدمات کاربردی آن طبق برنامه اولویت مدار سند راهبردی در طول برنامه
۴) محاسبه و پرداخت الکترونیکی و اینترنتی کلیه عوارض و وجوه قانونی شهرداری
۵) ارائه زمان بندی و اتخاذ ساز و کارهای اجرایی جهت عملیاتی نمودن طرح های ۲۲ گانه موضوع مصوبه شورای عالی فناوری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0